KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

 

Konstrukció: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

 

Projektkód: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00957

 

Projektcím:  SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

A támogatás összege: 8.992.347,-Ft

 

Támogatás intenzitás: 100%

 

A támogatást az Európai Szociális Alap biztosította.

 

A projekt időtartama: 2017.06.01 – 2019.06.30.

 

 

 

 

A vonatkozó rendeletben előírt feltételek teljesítése érdekében hivatalunknak fejlesztésekre van szükség. Az ASP rendszer használata legnagyobb létszámban az Adócsoportot és a Tervezési és Számviteli irodát, illetve a központi iktatót érinti, a többi modult általában csak egy-egy személy fogja használni (hagyaték, ingatlan-vagyon kataszter, ipari és kereskedelmi rendszer). Hivatalunk gépparkja mind hardver, mind szoftver oldalon elavult, a hardver feltételeket csak részben, az előírt szoftver feltételeket egyáltalán nem teljesítik (a monitorok cseréjére nincs szükség), ezért a pályázat eszközbeszerzésre fordítható összegének nagy részét a számítógépek cseréjére szeretnénk fordítani. Kártyaolvasó beszerzésére is szükség van, az egyszerűbb pinpad nélküli verziót választjuk mindegyik géphez. Szükség van az NTG végpont fogadására és a munkaállomások csatlakoztatására alkalmas rack szekrény és a hozzá tartozó, előírt eszközök beszerzésére is, a keretösszeg kisebb részét ennek beszerzésére és kialakítására fordítjuk.  A pályázható keret nem fedezi a teljes fejlesztési szükségletet, a hiányzó részt saját erőből teljesítjük.

Az adatbázisok tisztítását hivatalunk nagy tapasztalattal és a megfelelő információkkal rendelkező köztisztviselői végzik majd. Az önkormányzati adórendszer adatbázisának felülvizsgálata az Államkincstár közreműködése és felügyelete mellett már folyamatban van. A többi rendszer esetében a feltételek és átadandó adatok ismeretében kerül sor az adatok tisztítására illetve a szükséges adatbázisok összeállítására. Három nagyobb rendszer adatbázisa rendelkezésre áll a megfelelő jelenlegi szakrendszerben, ezek a következők:

  • gazdálkodási rendszer (CT-Ecostat)
  • iratkezelő/iktató (Wikt)
  • ingatlanvagyon-kataszter (KataWin)

 

 

Ipari-kereskedelmi nyilvántartó rendszerrel nem rendelkezünk, de a szükséges adatok elektronikus formában rendelkezésre állnak, az átalakításuk/migrálásuk az elvárások szerint átalakíthatók.

Az adatmigráció folyamatában elsősorban a jelenlegi szoftvereink fejlesztőinek közreműködését kívánjuk igénybe venni, mivel ők ismerik legjobban a saját rendszereik adatbázisait és az előzetes tájékozódás alapján kellő tapasztalattal rendelkeznek a feladat végrehajtásához.

A projekt része a vonatkozó szabályzatok módosítása. Az iratkezelési szabályzatot többször felülvizsgáltuk, az aktuális verziót mindig hivatalunk alkalmazottja készítette, ez jelen esetben is így fog történni. Az informatikai biztonsági szabályzat felülvizsgálatát, átalakítását, az ASP rendszerhez történő igazítását külsős, megfelelő tapasztalattal és jogosultságokkal rendelkező személyre/vállalkozásra kívánjuk bízni. Szükség van ezen kívül pénzügyi szabályzatok módosítására is, melyet hivatalunk kollégái el tudnak végezni.

A tesztelés, élesítés folyamata hivatalunk köztisztviselőinek feladata lesz, ehhez megfelelő terv készül annak érdekében, hogy az átállás minél kevesebb zökkenővel jöjjön létre és az új rendszerben elérhető legyen minden lehetséges/szükséges adat, a jogosultságok helyesen, a szabályzatoknak megfelelően legyenek kiosztva. A nagyobb létszámú csoportoknak helyi oktatást is tervezünk tartani annak érdekében, hogy a váltás minél gördülékenyebb legyen.

Hivatalunk eddig az elektronikus ügyintézést csak olyan szinten támogatta, hogy az általunk használt és befogadott űrlapok letölthetők a város honlapjáról, de elektronikusan kitölteni és benyújtani nem lehetett ezeket. Pár éve volt egy próbálkozásunk helyi adókkal kapcsolatos űrlapok kialakítására, illetve azóta az ÁNYK rendszerben néhány kötelező űrlapot létrehoztunk, ezért van tapasztalat a szerkesztéssel kapcsolatban. Az ASP rendszer vonatkozó modulját használni szeretnénk, a nem túl nagy gyakorlat miatt csak az egyszerűbb űrlapokat készítjük el hivatalon belül, a bonyolultabbaknál külső segítséget veszünk igénybe.

Az oktatásokon történő részvétel elemi érdeke minden felhasználónak, ezért a lehető legnagyobb létszámban kívánnak rajta részt venni az ASP rendszert a jövőben használó kollégák.

A kötelező tájékoztatást a helyben szokásos módon kívánjuk biztosítani, a város honlapján, helyi információs portálon, helyi rádión, televízión és hirdetőújságon keresztül, elsősorban azért, hogy minél több emberhez eljusson az elektronikus ügyintézés lehetőségének elérhetősége.

Az ASP rendszer jó működése esetén összességében az átállás nagyon hasznos lesz hivatalunk számára, mind technikailag, mind a lakosok számára nyújtott szolgáltatások színvonalában jelentős előrelépést jelentene és reményeink szerint emellett megkönnyítené a kollégák munkáját is.