Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Általános iskolai beíratkozás – 2010

Általános iskolai beíratkozás-2010
Általános iskolai beíratkozás-2010

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2010/2011. tanévre a 2010. május 31-ig hatodik életévet és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérő gyermeküket 2010. április 07-08-09-én, 07.00 és 17.00 óra között írathatják be a lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskola első évfolyamára.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az önkormányzati fenntartású általános iskolák először a körzetükben lakó tanulókat kötelesek felvenni. Előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • – a szülő személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • – a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, eredeti írásos óvodai szakvéleménye, ill./vagy iskolaérettséget igazoló nevelési tanácsadó, vagy szakértői bizottsági által kiállított szakvélemény.

A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti tankötelezettségének teljesítését akkor is, ha hatodik életévét 2010. december 31. napjáig tölti be.

A beiratkozásokkal kapcsolatos további, részletes információk az általános iskolákban szerezhetők be.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző