Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

AJÁNLATKÉRÉS Nagyörvény u. 53. akadálymentesítésére

Tisztelt Vállalkozó!

Szentes Város Önkormányzata az alábbi munka elvégzését tervezi 2010 április-július hónapokban:

Szentes, Nagyörvény u. 53. akadálymentesítése

Az ajánlatadó feladata, hogy a műszaki leírás és a helyszíni bejárás során tapasztaltak alapján olyan tételes ajánlati költségvetést készítsen, mely műszakilag –és pénzügyileg a feladat teljes körű elvégzését tartalmazza. Az ajánlati költségvetés összesítőjében 10% tartalékkeretet kell szerepeltetni. Ez kifejezetten az előre nem látható, műszakilag szükséges pót, -illetve többletmunka fedezetéül szolgál, elszámolása tételesen történik.

Előleg fizetésére és engedményezésre nincs mód. A fizetés átutalással történik. Egy részszámla nyújtható be, a fizikai teljesítés 60 %-os készültségének elérésekor, a tartalékkerettel csökkentett vállalási ár 50 %-ának értékében. Végszámla csak hibátlan és hiánymentes sikeres műszaki átadást követően állítható ki.
Az intézménnyel történő előzetes időpont egyeztetést követően önállóan is megtekinthető a helyszín megismerés és felmérés céljából.

Kérdések 2010. március 16.-án 16.00 óráig tehetők fel írásban (E-mail: szente@szentes.hu ). A válaszok megadása 2009. március 19.-án 16.00 óráig történik meg, az ajánlattevők által közölt e-mail címekre.

Az ajánlatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani, zárt borítékban, 2010. március 22.-én délelőtt 10 óráig, a Polgármesteri Hivatal 217. irodájában személyesen, vagy postai úton. A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:
„Nagyörvény 53. akadálymentesítése”

Az ajánlatok nyilvános felbontása 2009. március 22.-én délelőtt 10.00-kor történik, a Polgármesteri Hivatal 217. irodájában.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 •  
  Ajánlati Összesítő Lap (cégszerűen aláírva, az alábbi adattartalommal)

  • -Részfeladat neve (megnevezés az ajánlatkérés első része szerint)
  • -Vállalási ár (10% tartalékkerettel növelve, 25%Áfával bruttósítva)
  • -Fizetési határidő (minimum 30, maximum 90 naptári nap)
  • -Munkavégzés
   • -tervezett megkezdésének időpontja (év. hó. nap.)
   • -tervezett befejezésének időpontja (év. hó. nap.)
   • -vállalt időtartama (munkanapok száma)
  • -Vállalt garancia (hónapok száma)
  • -Vállalt napi kötbér (számmal és betűvel pontosan kiírva Ft/nap)
 • Vállalkozási Szerződés Tervezet (értelemszerűen kitöltve és aláírva)
 • Tételes Ajánlati Költségvetés (program és formátum szabadon választható)
  • -Összesítővel (munkanemekre bontva)
  • -Főösszesítővel (közvetlen költség+tartalékkeret=nettó+áfa=bruttó)
 • Vállalkozói Nyilatkozat (cégszerűen aláírva, az alábbi tartalommal)
  • -A feladat teljes körű elvégzésére vállal kötelezettséget
  • -Nincs köztartozása
  • -Nem áll felszámolás alatt
  • -A részfeladatban felmerülő munkák elvégzésére szakmai jogosultsággal rendelkezik, és műszakilag felkészült

 Az ajánlatok hiánypótlására nincs mód, a hiányos ajánlat érvénytelen.

 Az ajánlatok elbírálásánál főszempont az adott feladat teljes körű elvégzésére irányuló műszaki tartalommal és a szakmai igényességgel párosuló kedvező ajánlati ár.

Az ajánlatok értékelése, a nyertesek kiválasztása és a szerződések megkötése 2010. április 1-ig várhatóan megtörténik.

Mellékletek: Vállalkozási Szerződés Tervezet, Feladat műszaki leírása, és tervei

Vállalkozási Szerződés TERVEZET NAGYÖRVÉNY 53 --> Fájl mérete: Letöltések száma: 577
Költségvetési kiírás NAGYÖRVÉNY 53 --> Fájl mérete: Letöltések száma: 769
Műszaki Leírás NAGYÖRVÉNY 53 --> Fájl mérete: Letöltések száma: 754
terv_1.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 304
terv_2.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 312
terv_3.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 313
terv_4.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 326
terv_5.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 340
terv_6.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 356
terv_7.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 338
terv_8.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 315
terv_9.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 340
terv_10.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 327
terv_11.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 281
terv_12.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 370
terv_13.pdf --> Fájl mérete: Letöltések száma: 353