(Magyar) Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés
NKM tervezett áramszünetei

(Magyar) Fejlesztések

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

(Magyar) Településkép védelme

(Magyar)
Településkép Védelme

Építési szabályzat

IVS


Programok a mellékletben

Programok a mellékletben

Programok a mellékletben

Éveken keresztül negyedévente a Programajánlóban jelentette meg az önkormányzat összefoglalóan a városi intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek által szervezett kulturális és sportprogramokat. Felmerült az igény, hogy havi bontásban célszerűbb lenne a programok hírül adása, hiszen így részletesebben, teljes körűen tájékozódhatnának a lakosok a rendezvényekről, s nem kellene 3 hónapra előre tervezni.

A Szentesi Élet színes mellékletére esett a választás. A Horizont középső két oldalán kapnak helyet a havi kulturális és sport programok. Így kivehető, megőrizhető, elővehető később is. Továbbra is a polgármesteri hivatal művelődési irodája gyűjti össze az eseményekről szóló tájékoztatókat, a megszokott módon, és továbbítja az újság szerkesztőségének, amely minden hónap utolsó számának mellékletében közzéteszi azokat.


ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATKOZÁSOK SZENTESEN

ISKOLAI BEÍRATKOZÁS

ISKOLAI BEÍRATKOZÁS

A 2011/2012. tanévre

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2011/2012. tanévre a 2011. május 31-ig hatodik életévet és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérő gyermeküket 2011. április 28-29-én 07.00 és 17.00 óra között írathatják be a lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskola első évfolyamára.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az önkormányzati fenntartású általános iskolák először a körzetükben lakó tanulókat kötelesek felvenni. Előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.
Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • – a szülő személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • – a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, eredeti írásos óvodai szakvéleménye, ill./vagy iskolaérettséget igazoló nevelési tanácsadó vagy szakértői bizottsági által kiállított szakvélemény.

A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti tankötelezettségének teljesítését akkor is, ha hatodik életévét 2011. december 31. napjáig tölti be.

A beiratkozásokkal kapcsolatos további, részletes információk az általános iskolákban szerezhetők be.


Nyílt napok a szentesi óvodákban

Nyílt napok a szentesi óvodákban

Nyílt napok a szentesi óvodákban

Tájékoztatjuk az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy 2011. április 13-14-15-én 7-17 óráig lehet beíratni a gyermekeket az óvodákba. A közoktatási törvény értelmében a szülő köteles gyermekét beíratni az óvodába abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti.

Nyilvántartásba vétel miatt azokat a gyermekeket is előjegyzésbe vesszük, akik 2012. május 31-ig lesznek 3 évesek.

Ahhoz, hogy megfelelően tudjanak dönteni a szentesi óvodák az alábbi napokon tartanak nyílt napokat.


Határidős a talajterhelési díjbevallás

Városháza

Városháza

A szentesi polgármesteri hivatal Közgazdasági Osztály Adóirodája felhívja a lakosok figyelmét, hogy a 2010.évi talajterhelési díj bevallásának, benyújtásának határideje 2011. március 31.-e csütörtök.

Díjat az a fogyasztó köteles fizetni, akinek az ingatlana előtt rendelkezésre áll a városi csatorna hálózat, de az ingatlan nincs rákötve a gerincvezetékre. A díjfizetés alapja a január 1. és december 31. között elfogyasztott és a szolgáltató által leszámlázott vízmennyiség, csökkentve a fogyasztás 10 százalékával mint locsolási kedvezménnyel, valamint igazolás alapján a csőtörés miatt elfolyt vízmennyiséggel, illetve számla alapján az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével.

A bevallásokat a Polgármesteri Hivatal adóirodájának 124/A. szobájában lehet leadni munkanapokon 8 és 16 óra között, ahol a bevallások kitöltésében is segítséget nyújtanak az iroda munkatársai.


Nevelési-oktatási intézmények felülvizsgálata

KLIKK a képre és letölthető a testületi előterjesztés

KLIKK a képre és letölthető a testületi előterjesztés

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete novemberben elfogadta Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepcióját, mely tartalmazta a nevelési-oktatási intézmények feladatainak külső szakértővel történő felülvizsgálatát. Az önkormányzat által felkért szakérői szervezet (HUNNIAREG Pedagógiai Intézet) a Szentes Város Önkormányzata fenntartásában lévő közoktatási intézmények felülvizsgálatát elvégezte.

Többen kérték, hogy a lehessen egyszerűbben elérni a NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL szóló dokumentumot.

More »