Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Családgondozó pályázat

Családgondozó pályázat
Családgondozó pályázat

Szentesi Családsegítő Központ Módszertani Gyermekjóléti Szolgálata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gyermekjóléti családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2012.08.01. – 2013.09.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Ady Endre utca 10.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

A 15/1998. (IV.30) NM rendelet 8.§- 24.§-ban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, szociális alapdiploma (kizárólag a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2.sz. mell. II részben meghatározottak alapján),

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

B kategóriás jogosítvány,

Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Gyermekjóléti területen szerzett munkatapasztalat

Szentesi lakhely, vagy tartózkodási hely

Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

Magas terhelhetőség, szakmai ambíció, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Képesítés meglétét igazoló diplomamásolat

Szakmai önéletrajz

Motivációs levél

Nyilatkozat, hogy a 1997. évi XXXI. tv. 11/A§ (8) bekezdésében foglaltak nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012.08.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Gál Antal nyújt, a +36-70/459-2756 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Családsegítő Központ címére történő megküldésével (6600 Szentes, Ady Endre utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a „pályázat” szót, valamint a munkakör megnevezését: „családgondozó. [MB1]

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati anyagok bizottság által történő értékelése, majd a kiválasztott pályázók személyes meghallgatása

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltéséhez szükséges az erkölcsi bizonyítvány megléte és bemutatása, azonban a pályázathoz nem szükséges csatolni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csssk-szentes.hu honlapon szerezhet.