Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Belső ellenőri pályázat

Városháza
Városháza

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet belső ellenőri munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, Szentes, Kossuth tér 6.

Ellátandó feladatok: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben  rögzített belső ellenőrzési feladatok. Az önkormányzat költségvetési szerveinél az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések végrehajtása, a jelentések összeállítása, a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések végrehajtásának nyomon követése, javaslatok megfogalmazása az ellenőrzött szervek eredményességének növelésére és a belső kontrollrendszerek javítására.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett végzettség a Közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet ). pontja szerinti végzettség és szakképzettség,
 • ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli területen szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 • számítógépes felhasználói ismeretek (MS Office),
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
 • B kategóriás vezetői engedély.

 

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • belső ellenőrzési területen szerzett 5 év feletti tapasztalat
 • közigazgatási alap- illetve szakvizsga,
 • ÁBPE I., illetve ÁBPE II. képzésen való részvétel.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.számú melléklet szerinti tartalommal)

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a közszolgálati tisztviselőkről szóló (Kttv.) 2011. évi CXCIX. törvény 42.§. (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazol,

– a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, ismeretet igazoló okiratok másolata,

– előzetes nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-86.§-aiban foglalt  összeférhetetlenségi ok,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai Ferencné nyújt a 63/510-309-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

www.szentes.hu                                   2016. július 29..

– Szentesi Élet városi hetilap        2016. július 29.

– Szuperinfo                                     2016.augusztus 04.

www.kozigallas.gov.hu             2016. augusztus 01.