Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

1% fogadására jogosult és regisztrált civil szervezetek Szentesen

18468160-1-6
A “Szentesi Belgyógyászatért” Alapítvány
Szentes, Sima Ferenc utca 44-56. *** egyéb tevékenység
A Szentesi Területi Kórház belgyógyászati osztálya két elkülönült távoli épületben működik. A két részleg műszerezettsége nem teljesen megoldott. Az alapítvány célja minkét részleg számára biztosítani a szükséges műszerezettséget, ennek anyagi fedezetét megteremteni.

18471791-1-6
A SZENTESI SZENT ANNA TEMPLOM ORGONÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Szentes, Erzsébet tér 2 *** kulturális tevékenység

A komolyzene értékeinek terjesztése, az orgonamuzsika népszerűsítése, hangversenyek rendezése, a szentesi Szent Anna templom Rieger orgonájának felújítása.

18450747-1-6
A SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT MŰSZERÁLLOMÁNY KORSZERŰSÍTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
Szentes, Sima F. utca 44-56. *** egészségügyi tevékenység

A kórház-rendelőintézet szülészet-nőgyógyászati osztályának műszerállomány fejlesztése, ellátás biztonságosabb, korszerűbbé tétele, nőgyógyászati sebészeti módszerek kifejlesztése, betegek ápolási idejének és költségének a csökkentése.

19084080-1-6
“Alapítvány a Sütőipari és Mezőgazdasági Dolgozókért”
Szentes, Apponyi tér 12 *** szociális tevékenység

A rászoruló sütőipari dolgozók segítése. Az alapítvány további célja: segíteni és támogatni a sütőipari dolgozók – különösen az egészségre károsító munkahelyen foglalkoztatott dolgozók – gyógyüdültetését, a betegségmegelőzés és a gyógyítás érdekében.

18460698-1-6
ALAPÍTVÁNY A SZENTESI BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁÉRT
Szentes, Ady Endre utca 6-8. *** oktatási tevékenység

A szentesi Boros Sámuel Szakközépiskolában az európai színvonalú képzés, a képzés infrastruktúrájának megvalósítása, a tanulók elméleti és gyakorlati képzésének (belföldön és külföldön egyaránt) segítése és támogatása. Az alapítvány segítséget nyújt az iskola kvalifikált oktatói bázisának létrehozásához is.

18458934-1-6
Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért
Szentes, Szent Imre Herceg utca 2. *** oktatási tevékenység

A gimnáziumi szolgáltatások fejlesztése, a szülőkkel való kapcsolat erősítése, az iskoláztatás költségeinek ésszerűsítése és az iskolai önkormányzat pénzének kezelése.

19084530-1-6
Árpád Szabadidős Sportklub
Szentes, Kiss Bálint utca 3. *** sporttevékenység

A klubtagok és családtagjaik számára lehetőség biztosítása különböző programokon, szakkörökön részvételhez.

18460801-1-6
BELVÁROSI FAVÁGÓK SC Egyesület
Szentes, Mátyás Király utca 3. *** sporttevékenység

A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen irányú motiváció felkeltése és fenntartása. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása. A sportegyesület tagjainak nevelése, az az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése. Edzések, versenyek, túrák, edzőtáborok lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek megteremtése. A versenysportra alkalmassá tehető, tehetségesnek ítélt fiatalok kiválasztása, felkutatása, sportszakmai, pedagógiai és erkölcsi nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása, versenyzővé válásuk elősegítése. Az egyesület tagjainak érdekképviselete. Sportszakmai továbbképzésének biztosítása. Ingyenes jogsegélyszolgálat az egyesület tagjai számára. Kulturális és sportrendezvények szervezése. Közösségi életre nevelés. Versenyeken való részvétel biztosítása.

18461895-1-6
Benignus Egyesület
Szentes, Ady Endre utca 10. *** szociális tevékenység

Kulturális, szabadidős és hobbi, oktatás, kutatási, egészségügyi, szociális, nemzetközi tevékenység

18466436-1-6
CIKLÁMEN ALAPITVÁNY
Szentes, Kossuth L. u. 45. *** oktatási tevékenység

A dísznövénytermelés tudnivalóinak elsajátításában legjobb eredményt elérő növendékek jutalmazása. Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely fokozza az oktatás színvonalát, illetve hozzájárul a tanulók erkölcsi-, anyagi és szociális elismeréséhez. Kiemelkedő cél: a kiemelkedően tehetséges tanulók ösztöndíjban részesítése, a rászorulók szociális támogatása.

18475070-1-6
DÉL-ALFÖLDI POSTATÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY
Szentes, Brusznyai Sétány 8. 1.em. 3.ajtó *** kulturális tevékenység

Hagyományápolás, kulturális örökség védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása, konkrétan: postatörténeti emlékek, eszközök felkutatása, összegyűjtése, kiállításokon történő bemutatása, postatörténeti kutatások támogatása, ilyen témájú írások megjelentetése, profilba illő szakdolgozati témákhoz anyag és segítségnyújtás biztosítása

18468696-1-6
DR. BARANYI-MAGYAR 2000 Alapítvány
Szentes, Munkácsy utca 2/B. *** egyéb tevékenység

A munkavállalók egészségügyi ellátásban résztvevő intézmények (üzemorvosi tevékenység keretében egyészségmegőrzési, betegségmegelőzési és gyógyító feladatokat ellátó intézmények) támogatása. Ennek keretén belül a szükséges gépek, eszközök megvásárlásához anyagi fedezet nyújtása. A munkavállalók egészségügyi ellátásában intézményekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók (munkavállalók, közalkalmazottak, egyéb munkát végzők) anyagi támogatása. Az egészségügyi oktatásban résztvevő, kiemelkedő képességű és tanulmányi eredményű tanulók, hallgatók anyagi támogatása, tanulmányutakon való részvételük támogatása.

18474983-1-6
DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY
Szentes, Sima Ferenc u. 44-58 *** egészségügyi tevékenység

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Ennek érdekében a betegek ellátásának javítása. A kórház üzemeltetésének elősegítése, ezáltal a gyógyító tevékenység magasabb színvonalú biztosítása. A CS. M-i Dr. Bugyi Istvány Kórház használatában lévő ingatlanok fenntartási, üzemeltetési, karbantartási költségeinek anyagi támogatása. A betegek oktatása, felvilágosítása, a betegjogokkal kapcsolatos felvilágosító tevékenység maradéktalan megvalósítása érdekében a szükséges kiadványok szerkesztése, betegek körében való terjesztése, ismertetése. A kórházban dolgozó orvosok, szakdolgozók, egyéb munkakörben foglalkoztatottak tövábbképzésének támogatása. Új terápiás módszerek elsajátítása, új eljárások bevezetése. Az orvosok és szakdolgozók tudományos tevékenységének elősegítése. A tudományos kutató munka segítése.

18224977-1-6
Dr. Papp László Birkozó Egyesület
Szentes, Nagy Sándor utca 18. *** sporttevékenység

Tagjai részére rendszeres testedzés, sportolás lehetőségének biztosítása, edzőtáborok szervezése, sportversenyek szervezése.

18466333-1-6
EGYÜTT A SZENTESI SZENT ANNA UTCAI ÓVODÁBA JÁRO ÓVODÁSOK EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY
Szentes, Szent Anna utca 1. *** oktatási tevékenység

Szent Anna utcai Óvodába járó gyermekek nevelési, oktatásra való előkészítés, oktatási képességfejlesztési, és ismeretterjesztési lehetőségeinek, környezeti feltételeinek a javítása, mely a komplex nevelés minden elemére kiterjed.

18452653-1-6
Együtt Nagycsaládosok Egyesülete
Szentes, Szántó Kovács János utca 11. *** szociális tevékenység

Az élet és az anyaság tiszteletére és szeretetére nevelés. Felmutatni a társadalomnak a nagycsaládosok által képviselt értékeket. Nagycsaládosok sajátos érdekeinek megjelenítése, képviselete és szolgálata. A nagycsaládosok egymást segítő és ismerő közösségeké szervezése.

18462494-1-6
Együtt Szentesért Egyesület
Szentes, Kígyó u. 1 *** kulturális tevékenység

A társasági, közösségi, közéleti tevékenység segítése, szervezése Szentes város és vonzáskörzetében.

18476174-1-6
ÉLETJEL Kulturális és Sportegyesület
Szentes, Táncsics Mihály utca 38. *** kulturális tevékenység

Szentes és kistérsége kulturális és sporttevékenységének színesítése, elsősorban tömeg- és szabadidősport események szervezésével.

18628481-1-6
ÉLET-MORZSA Kulturális és Egészségnevelő Egyesület
Szentes, Hegedűs László utca 9. *** kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

A kutyatartás szabályainak, a terápiás kutyázásnak, mint a szellemi fejlődés részét képező tevékenység népszerűsítése, mint a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszközének és a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módjának széles tömegek számára elérhetővé tétele, a fejlesztő tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítása. A magyar kultúra és a tradicionális kultúra megjelenítése, megőrzése. Kiállítások, előadások, programok szervezése, látogatása. A család és a kutya kapcsolata a magyar kultúrában, összehasonlítva a többi kultúrával.

18475427-1-6
EMLÉKTORONY A HÁBORÚK ÉS TERROR ÁLDOZATAINAK (SZENT GYÖRGY KÁPOLNA) ALAPÍTVÁNY
Szentes, Kossuth utca 15. 1.em. 3.ajtó *** kulturális tevékenység

Anyagi eszközök gyűjtése az érvényes építési engedéllyel bíró Szent György Kápolna emléktorony megépítéséhez.

18731686-1-6
Esély a Mosolyra Alapítvány
Szentes, Arany János utca 15. *** szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek)

Az alapítvány a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek, fiatalok harmonikus fejlődésének, valamint a velük dolgozó pedagógusok és nevelőmunkát segítők szakmai tevékenységének támogatása. Az értelmi fogyatékos emberek társadalmi kapcsolatainak formálására való törekvés, a róluk kialakult előítélet és a velük szemben megnyilvánuló diszkrimináció megszüntetésére.

18469020-1-6
Four Diamonds Sportegyesület
Szentes, Rákóczi Ferenc utca 49/A. *** sporttevékenység

triatlon, úszás

19984966-1-6
Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület Szentes
Szentes, Ady Endre utca 12. *** sporttevékenység

A horgászok érdekeinek képviselete, a horgászsport működtetése, fejlesztése, népszerűsítése, a horgászerkölcs tiszteletben tartása, halállomány védelme, a vízminőség és a természeti környezet védelme. Horgászati ismeretek oktatása és vizsgáztatás.

18466319-1-6
Gilicze László Emlékalapítvány Felsőpártért
Szentes, Jókai utca 71. *** szociális tevékenység

A református fiatalok keresztyén neveltetésének, közös programjainak segítése, olykor országhatárokon túlnyúlóan, a tervezett református Idősek Otthona megépítésének és működésének támogatása, a felsőpárti református templom és gyülekezeti épületek, orgona felújításának, karbantartásának támogatása, a leendő egyházi iskola működésének segítése, a rászoruló emberek anyagi és lelki megsegítése.

18476617-1-6
Honvéd Rákóczi Sportegyesület
Szentes, Csongrádi Út 108 *** sporttevékenység

Tagjai ill. kívülállók részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása.

18219478-1-6
Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület
Szentes, Rozgonyi utca 25/A. *** kulturális tevékenység

A középkori kultúra, szokásainak, hagyományainak bemutatása és megőrzése. A középkori történelem megismerése, megismertetése és oktatása. Középkori hadikultúra bemutatása. Középkori táncok bemutatása. A történelmünk megismertetése a gyermekekkel, és a hadikultúra elsajátításának biztosítása.

18459186-1-6
Invokáció “Segítségül Hívás” Magánalapítvány
Szentes, Jövendő utca 6. *** szociális tevékenység

A Szentesi Középiskolai Kollégium tanulói támogatása, a kollégium tárgyi feltételeinek javítása.

18470233-1-6
“Jó Úton-Lóháton” Alapítvány
Szentes, Zrínyi utca 20. *** szociális tevékenység

egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység – nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés – hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, rehabilitációs foglalkozás

18872556-1-6
Jövőnkért Tánc-Sport Egyesület
Szentes, Tóth József utca 30. *** sporttevékenység

A magyar néptánc, népdal, népzene – kultúra megismerése, minél szélesebb körben megismertetése, képzése, a néptánc színpadi feldolgozása, bemutatása, a néptánc kultúrához kapcsolódó hagyományok felkutatása, őrzése, továbbadása, fejlesztése, a népzenei, néptánc rendezvények, találkozók, táncházak, táborok, szakmai versenyek, továbbképzések szervezése, illetve ilyen rendezvényeken való részvétel, a gyerekek, fiatalok testi-kinesztetikus intelligenciájának fejlesztése a néptánc mozgás kultúrájával.

18659551-1-6
Kebtanoda Kutya Sport Egyesület
Szentes, Bercsényi utca 51. *** sporttevékenység

Családi, hobbi, terápiás, sport munka és szolgálati kutyák kiképzése, kutyás sportok, kutyával való együttélés, foglalkozás népszerűsítése. Rendszeres edzések, szakmai programok, kiállítások, tenyészszemlék, versenyek, vizsgák szervezése. Szabadidős, terápiás és gyermek-kutyás programok szervezése, lebonyolítása.

18477601-1-6
KELET LÁNYAI HASTÁNC EGYESÜLET
Szentes, Horváth Mihály utca 8. *** kulturális tevékenység

A hastánc megismertetése, népszerűsítése, tanítása, bemutatók szervezése, a táncosok versenyre felkészítése, életmódformálás.

18943636-1-6
KEZÜNKBEN A JÖVŐNK Barátokkal Könnyebb Egyesület
Szentes, Bem utca 31. *** kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

Olyan civil szervezet létrehozása a cél, amely minden korosztály számára biztosítja az érdeklődésének megfelelő kulturális kikapcsolódást. Élhetővé és mások által vonzóvá kell tenni a települést. Az Egyesület a községben élők számára olyan lehetőségeket kínál, programokat szervez, amelyek egészségüket, szabadidejüket, kikapcsolódásukat és világszemléletüket alakítják, formálják. Az Egyesület tagjai, családtagjai és barátai számára rendszeres kulturális programok, kirándulások szervezése, biztosítása. gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek részére, korhatár nélküli programok, kirándulások szervezése, a színvonalas szórakozás feltételeinek biztosítása. A községben élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, nehéz életkörülmények között élő emberek támogatása. Továbbá az Egyesület céljaként kitűzte az infrastruktúra fejlesztését is.

19561352-1-6
KISÉRI BILIÁRD KLUB
Szentes, Farkas Antal u. 42 *** sporttevékenység

Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, a “magyar biliárd” játékok népszerűsítése.

18475685-1-6
KIÚT XXI. Egyesület
Szentes, Kiss Bálint utca 10. 1.em. 7.ajtó *** szociális tevékenység

Társadalmi-, gazdasági-, kulturális szempontból hátrányos helyzetű csoportok – különösen egyedülálló, rászoruló idősek, munkanélküliek, romák, hajléktalanok – (re)integrációjának, felzárkózásának, a munka világába történő be- és visszavezetésének, jogaik érvényesítésének, lehetőségeik kiaknázásának előmozdítása, segítése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. A család szerepének erősítése, a gyermekek és a fiatalok káros szenvedélyektől, bűncselekményektől megóvása, megelőzés e téren, hasznos, kulturált és egészséges életmód népszerűsítése, szabadidő hasznos eltöltésének segítése szabadidős programok, sportprogramok szervezésével. Pályaválasztási tanácsadás, tehetséggondozás, rászoruló egyének, családok mentális, életvezetési, nevelési problémáinak enyhítése, segítségnyújtás e téren.

18478956-1-6
KLAUZÁLOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Szentes, Klauzál Gábor u. 12-18 *** oktatási tevékenység

A Klauzál Gábor Általános Iskola tehetséges tanulóinak tanulmányi célú támogatása

18877575-1-6
KÓBOR MANCSOK MENTÉSÉÉRT Közhasznú Alapítvány
Szentes, Kossuth utca 24. 1.em. 4.ajtó *** egyéb tevékenység

Az ország különböző gyepmesteri telepeire bekerülő kutyák szervezett mentése, illetve az elhagyott, gazdátlan, kóborló, sérült vagy egyéb módon rászoruló állatok védelmezése érdekében az állatok különböző állatvédelmi, fajtamentő szervezetekhez, vagy befogadókhoz való közvetítése, valamint a beteg, sérült állatok orvosi ellátása állatorvosok segítségével. Talált kutyák eredeti gazdájának felkutatásában való segítségnyújtás, egyes esetekben kutyák átvétele és elhelyezése gazdától. Ideiglenes befogadói hálózat kialakítása a kutyák rehabilitációjának, szocializációjának elősegítése érdekében. Akciók megszervezése mind a gazdátlan, mind a gazdáknál lévő állatok ivartalanítására. Együttműködés, kapcsolat kialakítása és tartása a helyi önkormányzatok illetékes szerveivel az állatvédelmi feladatok hatékony összehangolása érdekében. Kutyakiállítások, kutyabemutatók, állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos programok szervezése, közreműködés hasonló rendezvények kivitelezésében. Fajtatalálkozók megszervezése, lebonyolításában való közreműködés. Közművelődési és kulturális rendezvények szervezése, amelyek bemutatják és népszerűsítik az állat-és természetvédelem fontosságát. Aktív szerepvállalás az állattartással kapcsolatos szemlélet pozitív megváltoztatásában, a felelős kutyatartás minél szélesebb réteggel való megismertetése érdekében, felhívva a figyelmet a kóbor, kidobott állatok magas számára, az ivartalanítás szükségességére és a lakókörnyezet tisztaságának megőrzésére, illetve a chippel való ellátás fontosságára való figyelemfelhívás az állattartók körében. Állatvédelmi jogszabályok, helyi állattartási önkormányzati rendeletek megismertetése és oktatása a társadalom minél szélesebb körében óvodai, iskolai oktatási programok keretében, valamint ilyen intézmények fenntartóival hosszú távú kapcsolatok kialakítása, a felnövő nemzedékek állatvédelemre való tudatos nevelése érdekében. Jótékonysági akciók, rendezvények, örökbefogadó napok szervezése és lebonyolítása az állatotthonokban, menhelyeken lévő vagy a kóbor állatok megsegítésére. Megfelelő ingatlan tulajdon-, használati vagy bérleti jogának megszerzése esetén, a szükséges feltételek megteremtése és hatósági engedélyek megszerzése után saját állatotthon létesítése (építés) és működtetése. Önkéntesen szervezése, és a társadalom érdeklődő tagjai számára folyamatos képzések szervezése és lebonyolítása. Kiadványok, tájékoztató füzetek megjelentetése, a tevékenységgel összefüggő események, a célok elérését segítő anyagok publikálása. Az idős vagy fogyatékkal élő, illetve az egyedül maradt emberek segítése az állataik gondozásában. Ebrendészeti feladatok ellátása az önkormányzatok megbízásából, biztosítva az ő törvény által előírt feladatainak a teljesítését. Kapcsolatok kiépítése és együttműködés a bűnüldöző szervekkel a bántalmazott állatok védelme érdekében, együttműködés az állatkínzásokkal és az állatokkal való nem megfelelő bánásmódot jelentő esetek megelőzésére, felkutatására.

18283114-1-6
Koraszülöttekért Országos Egyesület
Szentes, Munkás utca 88. *** szociális tevékenység

A koraszüléssel kapcsolatos laikus tapasztalatok megosztása, megelőzésének elősegítése, érintettek részére programok, rendezvények, segítségnyújtás, találkozók szervezése.

18457328-1-6
KOSZTA DIÁKOKÉRT ALAPITVÁNY
Szentes, Köztársaság utca 6. *** oktatási tevékenység

szentesi Koszta József Általános Iskola diákifjúságának támogatása.

19166005-1-6
Légimentő Pilóták Egyesülete
Szentes, Külterület . 1350/7/Hrsz. *** szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység

A magyar légi mentő szolgálat előtt álló szakmai feladatokhoz illeszkedve, a rendelkezésre álló technikai eszközök hatékonyabb alkalmazására ösztönző tevékenység elősegítése. A működés kultuálrt feltételeinek jobb kialakításával, pályázatokon való részvétellel, a közösség összetartó erejére támaszkodva segíteni a szolgálati felkészültséget.

19983563-1-6
LEGRAND Szabadidősport Egyesület
Szentes, Ipartelepi Út 14. *** sporttevékenység

Elsősorban a Legrand Zrt. munkavállalói és a céghez kötődő személyek, tágabban a hazai lakosság érdekében a mozgásigénnyel járó egészséges életmód elősegítése, a fizikai erőnlét megőrzése és a szabadidő tartalmas eltöltése céljából a tagok részére szabadidősport lehetőségek szervezett formában történő biztosítása. A sportegyesület nemre, nemzetiségre, korra, vilőágnézetre, vallási hozatartozásra tekintet nélkül tömöríti a tagjait és számukra lehetőségei keretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat teremt

18474787-1-6
LÉLEK ÉS SZENVEDÉLY ALAPÍTVÁNY
Szentes, Sima Ferenc u. 44-58 *** egészségügyi tevékenység

A pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának javítása, ezen osztályok személyi és tárgyi felttéeleinek javítása, a betegek oktatása, felvilágosítása, az orvosok és nővérek továbbképzésének támogatása, új terápiás módszerek bevezetése, a tudományos kutató munka segítése.

19560942-1-6
LIGETSZÉPE SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY
Szentes, Kováts Károly utca 3. *** szociális tevékenység

A szociális ellátó tevékenység keretében az ellátottak életkörülményeinek javítása, részükre közös programok, üdültetés kirándulások szervezése, ilyen programok támogatása.

18748163-1-6
LOVAS CSODAVILÁG Egyesület
Szentes, Széchenyi utca 33. *** sporttevékenység

A lovassport tradícióinak ápolása, tovább vitele a lovaglás és a lovassport népszerűsítése és minőségi fejlesztése, versenyeztetés támogatása és szervezése, amelyek elősegítik a minden korosztály egészséges életszemléletének kialakítását. Lovaglás által minden olyan tevékenység, amely az egészségmegőrzéssel foglalkozik. Minden olyan tevékenység, amely elősegíti a fogyatékkal élők minőségi javulását lovaglás által. Egészséges és biztonságos lovaglási feltételek jövőbeni biztosítása érdekében környezet- és természetvédelmi feladatokat is ellát (fásítás, gyomtalanítás, védett fajok megóvása). A sportág népszerűsítése érdekében együttműködik más egyesületekkel. Céljai elérése érdekében oktatási és nevelési feladatokat is ellát. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez korhatár nélküli programok szervezése, a színvonalas szórakozás feltételeinek biztosítása, a bel- és külföldi egyesületekkel való kapcsolatok kiépítése, ápolása.

18478619-1-6
MAXIMUS Atlétikai és Utánpótlás Nevelő Sportegyesület
Szentes, Daru u. 10 *** sporttevékenység

A Szentesen és környékén lakók atlétikai és turisztikai tevékenységének támogatása, sportrendezvények szervezése, rendezése, utánpótlás-nevelés.

19289395-1-6
Mozogj a Sportért Sportegyesület
Szentes, Rákóczi F. utca 20. *** sporttevékenység

Rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, edzőtáborok szervezése, költségeinek biztosítása, versenyek, rendezvények szervezése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztés. A sport társadalmi fontosságának képviselete, ezen belül kiemelt célja a futball, a futás, az atlétika társadalmi elismerésének növelése a gyerek, ifjúsági és felnőtt korosztály minél szélesebb rétegei bevonásával.

18468421-1-6
ORVOSOK A RÁKBETEGEKÉRT-SZENTES
Szentes, Sima F u. 44-58 *** egészségügyi tevékenység

Célja, hogy javítsa a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők korszerű egészségügyi ellátásának szakmai és tárgyi feltételeit. A Szentesi Dr. Bugyi István Kórház Onkológiai Osztályán a működés, a gyógyító, az adminisztratív nővéri munka tárgyi feltételeinek megteremtése, biztosítása: a betegek életminőségének, kényelmének, elhelyezésének javítása céljából az osztály komfortjának emelése.

18473401-1-6
ÖREG DIÁKOK A POLLÁK ANTAL MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁÉRT
Szentes, Apponyi tér 1 *** oktatási tevékenység

A tanítás-tanulás iskolai környezetének szépítése, az optimális körülmények biztosítása, a tehetséges tanulók támogatása, tanulmányi és kulturális versenyek résztvevőinek jutalmazása.

18470336-1-6
Petőfi Dzsúdó Közhasznú Sportegyesület
Szentes, Kossuth Lajos utca 44. A.lh. 1.em. 4.ajtó *** sporttevékenység

A szentesi sportélet hagyományainak ápolása, eredményeinek továbbfejlesztése, a dzsúdó sport népszerűsítése, szabadidős és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása.

19138983-1-6
Rezgés Kulturális Egyesület
Szentes, Bocskai utca 20/A. *** kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

Az Egyesület céljául tűzte ki a gyermekkorúak és fiatalkorúak nevelését, prózai, zenés, táncos, színházi produkciós előadások tartásán keresztül. Környezeti és környezetvédelmi nevelés. Az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, az állat- és környezetvédelem tanainak megismerése.

19304618-1-6
ROTARY A TEHETSÉGES GYERMEKEKÉRT Alapítvány
Szentes, Tóth József utca 13. *** egyéb tevékenység

Nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges gyermekek támogatása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Környezet-, természet- és állatvédelem támogatása. Különböző nemzetek kapcsolatainak ápolása.

18475379-1-6
ROTARY CLUB SZENTES-CSONGRÁD
Szentes, Nádas Sétány 1/A. *** szociális tevékenység

Karitatív tevékenység végzése Szentesen és térségében, elesettek és rászorultak támogatása, a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása és a rászorulók támogatása.

19249351-1-6
Senior Kávézó Egyesület
Szentes, Horváth Mihály utca 10. *** szociális tevékenység

Az idős személyek, azon belül a demenciával élők és más speciális élethelyzetben élők (fogyatékkal élők és mentális problémákkal élők) életminőségének javítása, társadalmi integrációjuk elősegítése. Az életminőség javítása egy holisztikus rendszerben, mely épít az interprofesszionális együttműködésre. Különös hangsúlyt kap az általuk megélt hagyományok, tapasztalatok, értékek felfedezése, megőrzése és továbbadása generációkon keresztül. Mindezt ismétlődő, örömteli tevékenységek szervezésével, hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakításával kívánja az egyesület megvalósítani.

18454806-1-6
St. Jupát Sportegyesület
Szentes, Kossuth utca 44. A.lh. 4.em. 11.ajtó *** sporttevékenység

Szentes és vonzáskörzete lakosai számára versenysportolási, turisztikai, üdülési lehetőség, a szabadidő kulturált, sportszerű eltöltése feltételeinek biztosítása.

18464953-1-6
“SZENTESI KISÉRI ÓVODÁSOKÉRT” ALAPÍTVÁNY
Szentes, Farkas Antal u. 11 *** oktatási tevékenység

A szentesi Kiséri Óvodába járó gyerekek élményszerző kirándulásokon, kulturális programokon való részvételének támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. Az óvoda pedagógiai programjához kapcsolódóan a néphagyományok, a kézművesség, a természetes anyagok felhasználásának megismertetése. A tanulási nehézségekkel küzdő hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez felzárkóztatásához szükséges tárgyi eszközök, anyagok beszerzése és eszközállomány bővítése.

18471052-1-6
SZENT ERZSÉBET RÓZSÁI ALAPÍTVÁNY
Szentes, Erzsébet tér 1 *** oktatási tevékenység

A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda személyiségfejlesztő munkájának, tudományos és művészeti eredményeinek (előadások, utazások, konferenciák), tárgyi feltételeinek javítása, preventív mentálhigiéné megvalósítása. A keresztény európai és magyar kultúra hagyományainak ápolása, a vallásos élet elmélyítését segítő programok támogatása, népszerűsítése határainkon túl is, a tanulók, óvodások testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése. Az Alapítvány Szent Erzsébet napján jutalomban részesíti azokat a nevelőket, munkatársakat, diákokat, óvodásokat, akik az Alapítvány szellemiségének megfelelően kiemelkedő tevékenységet, teljesítményt nyújtottak.

18454507-1-6
SZENT LÁSZLÓ LOVAS SPORT KLUB
Szentes, Szentlászló Tanya 5. *** sporttevékenység

Sporttevékenység, lovagoltatás, versenyzés, lovas sport szolgáltatás, verseny és rendezvényszervezés

18475207-2-6
SZENTES KISTÉRSÉGI CIVIL TELEVÍZIÓZÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
Szentes, Kossuth tér 5. *** egyéb tevékenység

Szentes kistérségi civil televíziózás elindítása, fejlesztése, működésének támogatása, adományok, eszközök átvétele, kezelése, színvonalas személyi és műszaki bázis megteremtése a civil szféra szerepének erősítésére.

18454088-1-6
SZENTES POLGÁRŐR EGYESÜLET
Szentes, Kisér utca 29. *** polgárőr szervezet

A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakosság biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek között bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli vészhelyzetek esetében a védekezésben, a károk megelőzésében és elhárításában, a helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.

18451061-1-6
SZENTES VÁROS FELSŐPÁRTI ÓVODÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNY
Szentes, Rákóczi Ferenc utca 46-48. *** szociális tevékenység

Szentes város “Felsőpárt – városnegyed” óvodás gyermekeinek támogatása. A nevelési feladatokhoz kapcsolódó programokban a szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés tárgyi feltételeinek javításához anyagi segítségnyújtás, a gyermekeket körülvevő természeti környezet felfedezéséhez, megismeréséhez szükséges tárgyi környezet kialakításához anyagi támogatás nyújtása.

18450046-1-6
“Szentes Városért” Közalapítvány
Szentes, Kossuth tér 6. *** településfejlesztés; oktatási tevékenység

Egészségügyi alapellátás elősegítése érdekében diagnosztikai berendezések beszerzése, a város zöld területeinek fejlesztése, műemlékfelújítási munkák támogatása; művészeti csoportok támogatása: oktatási, szemléltető eszközök beszerzése, közlekedési lámpák létesítése; felsőfokú tanulmányokat folytató és felsőfokú tanulmányok folytatására készülő tehetséges és szorgalmas szentesi diákok támogatása, az egészséges ivővízellátás, a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás megoldásának segítése; a város környezetvédelmi helyzetének javítása; egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati úton történő segítése.

18458941-1-6
Szentes Városi Úszó Club
Szentes, Csallány Gábor Part 4. *** sporttevékenység

Az úszósport népszerűsítése az úszás oktatásától a versenyeztetésig, rendszeres sportolás és testedzés biztosítása elsősorban általános és középiskolai tanulók részére.

18473865-1-6
SZENTESI ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ ALAPÍTVÁNY
Szentes, Kossuth Lajos utca 17. 5.em. 24.ajtó *** környezetvédelmi tevékenység

Szentes városban és közvetlen környékén anyagi támogatást nyújtson a környék természeti értékeinek megismertetéséhez, megőrzéséhez; a közvetlen természeti környezet megóvására irányuló lakossági megmozdulásokhoz; az országos környezet, természet- és állatvédelmi feladatok helyi végrehajtásához; az állatorvosi kultúra fejlesztéséhez, az állattartással kapcsolatos magatartási szabályok megismertetéséhez; állatvédelmi létesítmények megvalósításához.

18466560-1-6
SZENTESI BÖLCSŐDÉSEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Szentes, Vásárhelyi Út 2. *** szociális tevékenység

A 0-3 éves gyermekek egészséges testi-lelki fejlődése érdekében a szentesi bölcsődei ellátás színvonalának emelése

19084231-1-6
SZENTESI DEÁK FERENC ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Szentes, Deák Ferenc utca 51-55. *** oktatási tevékenység

A szentesi Deák Ferenc Általános Iskola működésének a megsegítése, nevelési és oktatási feladatok ellátásához az oktatás technikai fejlesztéséhez, a kisérletek támogatásához az anyagi fedezet megteremtése.

18465741-1-6
Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club
Szentes, Koszta József utca 2. *** sporttevékenység

A szentesi sportélet hagyományainak ápolása, egészségmegőrzés, edzéslehetőség biztosítása, sportversenyek rendezése, úszástanítás.

18295517-1-6
SZENTESI DIÁKSPORTOLÓKAT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY
Szentes, 7517/6. Hrsz *** sporttevékenység

A magyar ill. Szentes város vízi sport hagyományait folytató, önálló keresettel nem rendelkező diákoknak a tanulmányi és sporttevékenységéhez anyagi támogatás nyújtása költségek átvállalásával, ösztöndíj nyújtásával, sportfelszerelés juttatásával, élelmezési, utazási, lakhatási támogatással.

18730458-1-6
Szentesi Farkasok Kézilabda Club
Szentes, Zrínyi utca 17. *** sporttevékenység

Gyermekek részére kézilabda edzések tartása, versenyeztetése.

18475513-1-6
SZENTESI FARKASOK UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET
Szentes, Bem utca 31. *** sporttevékenység

Gyermek és ifjúsági labdarúgók nevelése és képzése

19560870-1-6
SZENTESI FOGATHAJTÓ EGYESÜLET
Szentes, Alsórét Tanya 250. *** sporttevékenység

A szentesi és környékbeli lovasok és lóbarátok egységesítése, a lovas sportok népszerűsítése és szakmai fejlődésük elősegítése.

18459863-1-6
Szentesi Gyermek és Ifjúsági Aranylabda Alapítvány
Szentes, Bercsényi utca 79/A. *** sporttevékenység

Szentes város és vonzáskörzetében a gyermek-, ifjúsági és szabadidősport támogatása, ezenbelül is a gyermek- és labdarúgósport, valamint a labdarúgás utánpótlását biztosító korosztály csapatainak az időszakos foci-suli táboroknak a támogatása, a kimagasló sportteljesítmények elismerése és ösztönzése, sportrendezvények szervezése, a szabadidősport és a fogyatékos fiatalok sportolásának támogatása.

19984351-1-6
Szentesi Hubertus Bérkilövő Vadásztársaság
Szentes, Rákóczi utca 83. *** egyéb tevékenység

Tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása a környezet- és természetvédelmi előírásokkal összhangban.

18477144-1-6
SZENTESI KERESZTÉNY PEDAGÓGUS TÁRSASÁG
Szentes, Erzsébet tér 2. *** kulturális tevékenység

A nevelő-oktató munka keresztény szellemű szakmai képviselete, a keresztény etikai, kulturális hagyományok és értékek újjáélesztése és ápolása, az egyházi és keresztény szellemű iskolák, kollégiumok újraindításának, ill. szervezésének támogatása, a pedagógus tevékenység színvonalának emelése.

18467286-1-6
“Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért” Alapítvány
Szentes, Dr. Mátéffy Ferenc utca 22. *** szociális tevékenység

A szentesi kertvárosi körzet óvodáiba járó gyermekek testi, értelmi, érzelmi, akarati képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére irányuló eszközök bővítése és eljárások megvalósítása.

19983532-1-6
Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet
Szentes, Jövendő utca 1. *** sporttevékenység

A rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet kibontakoztatása különös tekintettel a gyermek, ifjúsági és szabadidős sportra.

18462281-1-6
Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány
Szentes, Kossuth tér 2. *** szociális tevékenység

A Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskolában Kiss Bálint Díj létrehozása, ak iemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elérő tanulók anyagi támogatására; az iskola korszerű technikai felszerelésekkel történő ellátásának támogatása; a támogatásra szoruló tanulók tankönyv- és iskolaszereinek költségéhez való hozzájárulás, egyszeri beiskoláűzási segély juttatása; az iskola működő sportköreinek versenyzési támogatása; a diák és szabadidősport céljait szolgáló sportszerek beszerzése.

18451803-1-6
Szentesi Kosárlabda Klub
Szentes, Jövendő utca 1. *** sporttevékenység

A kosárlabdasport oktatása, tanítása, népszerűsítése, a sportág iránt érdeklődők számára játéklehetőség biztosítása.

18464513-1-6
“Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Támogatásáért” alapítvány
Szentes, Kiss Bálint utca 11. *** oktatási tevékenység

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a Lajtha László AMI-ban tanuló fiatalok támogatása, hangszerbeszerzések, zeneművészeti rendezvények költségeinek biztosítása, szentes és környéke zenei együtteseinek támogatása, bel- és külföldi utak finanszírozása, tandíjkedvezmények

18475252-1-6
Szentesi Öregfiúk Vízilabda Sportegyesület
Szentes, Sáfrán Mihály utca 11. *** sporttevékenység

Tagjai részére kulturális és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, érdekeik képviselete.

18454662-1-6
SZENTESI POLLÁK DIÁKSPORT EGYESÜLET
Szentes, Apponyi tér 1. *** sporttevékenység

Tagjai részére kulturális és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, érdekeik képviselete.

18875308-1-6
Szentesi Református Nagytemplomért Alapítvány
Szentes, Bocskai utca 18/A. *** egyéb tevékenység

A Szentesi Református Nagytemplom műemlék épületének megóvása, berendezésének felújítása, szükséges pótlása, korszerűsítése.

19083168-1-6
Szentesi Repülőklub
Szentes, Berekhát utca 45. *** sporttevékenység

A légi sporttevékenység, munka és egyéb célú repülések feltételeinek biztosítása és végrehajtása.

18274147-1-6
Szentesi Sakk Sportegyesület
Szentes, Tóth József utca 10-14. *** sporttevékenység

A sakk sport népszerűsítése, a sakk oktatás, sakk versenyek szervezése.

19983556-1-6
Szentesi Spartacus Szabadidős Sport Egyesület
Szentes, Gólya utca 2. *** sporttevékenység

Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.

18789490-1-6
Szentesi Százszorszép Óvodások Legszebb Napjaiért Alapítvány
Szentes, Köztársaság utca 4. *** oktatási tevékenység

A kertvárosi óvodába járó gyermekek testi, értelmi, érzelmi, akarati képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére irányuló eszközök bővítése, és eljárások megvalósítása.

18470099-1-6
SZENTESI TEKÉZŐK SPORTEGYESÜLETE
Szentes, Sima Ferenc utca 39/A. *** sporttevékenység

Szentesen és környékén a teke sport népszerűsítése, rendezvények szervezése, utánpótlás-nevelés, versenyeken részvétel támogatása.

18464403-2-6
SZENTESI TENISZ KLUB
Szentes, Csallány Gábor Part 2 *** sporttevékenység

Tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, a lakossági, diák és versenysport segítése.

19287283-1-6
Szentesi Természet-, és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány
Szentes, Rákóczi Ferenc utca 9. *** környezetvédelmi tevékenység

A természet-, és a Magyarországon honos, itt szaporodó, valamint az e területen átvonuló, a természetben vadon élő állatok védelme, a sérült állatok gondozása, ellátása, gyógyítása, terápiás kezelése, felépülésük után a szabad természetbe való visszahelyezése, az erre alkalmatlan egyedek zárttéri tenyésztése, s az utódaiknak a szabad természetbe visszabocsátása, mindezzel e fajoknak a természetben való fennmaradását, valamint a természet ökológiai egyensúlyának a megóvását szolgálva. Továbbá: szaktanácsadás, az állatgondozás módjának a bemutatása, megismertetése; e természet-, és állatvédelemről ismeretterjesztés. A természet-, és állatvédelem, gondozás tevékenységek útján korhatár nélkül, az emberek érzelmi, testi, értelmi fejlődésének elősegítése, alkotókészségük kibontakoztatása, állóképességük fejlesztése, s az egészséges életmódra nevelésük. A természettudatos életmód, környezetvédelem, természetvédelem népszerűsítése. Mindezekhez intézmények: mentőhely, oktatóközpont, tábor, az önkéntes feladatot vállaló emberek részére időszakosan szálláshely biztosítása.

18478860-1-6
Szentesi Tűzoltók Hagyományőrző Egyesülete
Szentes, Kossuth utca 23/1. *** szabadidős és hobbi tevékenység

A Szentesen és környékén élőkkel a tűzoltóhivatás megismertetése, tűzoltó hagyományőrzés, tűzvédelmi nevelés, speciális tűzoltó sportversenyek szervezése, rendezése.

19983549-1-6
SZENTESI VASUTAS SPORT CLUB
Szentes, Apponyi tér 23. A.lh. Fszt.em. 1.ajtó *** sporttevékenység

Tagjai részére sportolási lehetőség biztosítása

18461936-2-6
Szentesi Vasutas Tekézők Egyesülete
Szentes, Baross utca 8. *** sporttevékenység

A teke sport népszerűsítése Szentesen és környékén, versenyeken részvétel, utánpótlás nevelése.

19561479-1-6
Szentesi Vendégszeretet Egyesület
Szentes, Csongrádi Út 2. *** turizmus

Szentes és kistérsége turizmusának fellendítése, a turizmusban résztvevő tevékenységének összehangolása, információ-szolgáltatás.

18458776-2-6
Szentesi Vízilabda Klub
Szentes, Csallány Gábor Part 4. *** sporttevékenység

A vízilabdasport népszerűsítése, művelése, versenylehetőség biztosítása, Szentes sportfeladatainak megvalósítása, minsőségi sporteredmények elérése.

18478176-1-6
SZENTESI VÍZISPORTÉRT 2006 ALAPÍTVÁNY
Szentes, Apponyi tér /H. I.lh. Földszint.em. 1.ajtó *** sporttevékenység

A vízisportokat gyakorló tehetséges fiatalok tanulmányi, oktatási célú támogatása. Az alapítvány pontosított céljai: A vízi-sportok utánpótlásának támogatása, helyi és nemzetközi sportversenyek lebonyolítása, rendezvényeken részvétel, vízi-sportot űzők sporteszközökkel, felszerelésekkel támogatása.

18459234-1-6
Szentesi Zenebarátok Egyesülete
Szentes, Kiss B. utca 11. *** kulturális tevékenység

Az egyesületet alkotó karok működésének biztosítása, színvonalas zenélés feltételeinek megteremtése, részvétel a városi kulturális életben, koncertek, zenei klubok szervezése.

18299920-1-6
SZESE Szentesi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete
Szentes, Belterület Hrsz 4419. *** sport és szabadidős tevékenység

A Nemzetközi Kinológiai Szövetség által elismert kutyafajták népszerűsítése, szakszerű tenyésztésének elősegítése, törzskönyvek figyelemmel kísérése, ismeretterjesztés, kutyás sportok népszerűsítése.

18456822-1-6
Szilver Táncsport Egyesület
Szentes, Vásárhelyi utca 62. *** sporttevékenység

A táncsport (versenytánc) művelése, népszerűsítése falunapon, különböző bálakon, hazai és nemzetközi versenyeken részvétel.

18039135-1-6
Szivárvány Alapítvány A Bocskai utcai Óvodásokért
Szentes, Szent Anna utca 12. *** szociális, oktatási és kulturális tevékenység

A Bocskai utcai óvodás korú gyermekek segítése, az óvoda kerti eszközeinek felújítása, karbantartási munkák segítése, különféle programokhoz tárgyi szerközök beszerzésének biztosítása, új játékok beszerzése, kirándulások szervezése, oktatási és kulturális programok feltételeinek megteremtése, az udvar virágosítása, parkosítása

18475173-1-6
TÁNCÉRT ALAPÍTVÁNY
Szentes, Tóth József utca 5. *** sporttevékenység

A régió hátrányos helyzetű gyermekeinek segítése, hogy kortársaikkal azonos feltételek mellettrészt vehessenek a művészetoktatásban, táncművészetben, sportban; művészeti alkotótáborok szervezése bel- és külföldön; a kiemelkedő teljesítményt nyújtók támogatása.

19168351-1-6
the bettermaking Ifjúsági Alapítvány
Szentes, Várady Lipót Árpád utca 12. *** oktatási tevékenység

Az európai társadalmi értékek megőrzése, fenntartása és nemzetközi megismertetése. A társadalmi és kulturális különbségek elfogadtatása, az általuk okozott problémák csökkentése. A társadalmi vállalkozások létrejöttének ösztönzése, működésük elősegítése. Gyermekek és fiatal felnőttek támogatása és fejlesztése, részvétel az Erasmus+/European Solidarity Corps programban, a nyelvi különbségek áthidalása, a többnyelvűség elősegítése, nyelvi integráció. Kulturális, oktatási, szabadidős és sport tevékenység szervezése, események támogatása. Hazai és határon túli rendezvények szervezése, fesztiválokon történő részvétel.

18455924-1-6
TÖRŐDÉS SZENTESI KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNY
Szentes, Kossuth Lajos utca 33-35. *** szociális tevékenység

A szentesi gyermek és diák tevékenység támogatása

18473047-1-6
“TÜKÖR” Szentes Irodalmi-drámai Tagozatáért Alapítvány
Szentes, Szent Imre Herceg utca 2. *** kulturális tevékenység

A drámai műfaj keretei között kapcsolatot teremtsen Szentes város polgárai, szentesi származású ill. Szentesen tanulmányait folytató színművészek között; színházi élmény biztosítása a hátrányos helyzetűek számára; lehetőség biztosítása a szentesi drámai tagozatos diákok számára szentesi közönség előtti szereplésre; pedagógusok és diákok kapcsolatának erősítése, közös munkájuk szakmai színvonalának emelése; szülő – gyermek kapcsolatának elmélyítése a színművészet segítségével; színházi előadások, koncertek szervezése, lebonyolítása.

19083797-1-6
“Út a Keresztény Iskolához Szentes” Alapítvány
Szentes, Erzsébet tér 1. *** oktatási tevékenység

Szentes városában a vallásos oktatás segítése, vallásos neveléssel kapcsolatos kiadások biztosítása

19083175-1-6
VE-GA GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG
Szentes, Kossuth L. utca 17. *** ifjúsági

Gyermek és ifjúsági érdekképviselet, táboroztatás, iskolán kívüli képzések, környezet- és klímavédelem

19188249-1-6
Veritas Fitness FitKid Sportegyesület
Szentes, Baross Út 6. *** sporttevékenység

A Fit-Kid sportág elméleti és gyakorlati tudományának ápolása és fejlesztése. Szentes város vonzáskörzetében élő 4-17 éves korú gyermekek sportolási lehetőségeinek bővítése. A mozgás, a tánc, a zene megszerettetése. A Fit-Kid, mint innovációs sportelehetőség elsajátítása, professzionális keretek között. Szentes, mint Nemzeti Sportváros sportéletének kiterjesztése a Fit Kid irányába.

18472266-1-6
Vesebetegek Szentesi Közhasznú Egyesülete
Szentes, Sima Ferenc utca 44-58. *** szociális tevékenység

Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészséges életmódra nevelés- és oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, rehab-foglalkoztatás

19560643-1-6
VILÁGFA KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Szentes, Dr Uhlár István u. 4 *** kulturális tevékenység

Olyan szellemi műhely létrehozása, amely támogatja a magyar népi hagyományokon alapuló kulturális értékek létrehozását, őrzését, bemutatását, terjesztését Szentes város és kistérségében, valamint Magyarországon. Ennek keretén belül: az egyesület célja továbbá amatőr alkotók és előadók tevékenységének összehangolása, a különféle művészeti ágakban (népművészet, népi iparművészet és képzőművészet) alkotások létrejöttének támogatása. Néphagyomány, népművészet népszerűsítése. Cél továbbá a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez korhatár nélküli programok szervezése, a színvonalas szabadidő kulturális célú eltöltéséhez korhatár nélküli programok szervezése, a színvonalas szórakozás feltételeinek biztosítása, a bel- és külföli egyesületekkel való kapcsolatok kiépítése, ápolása. Célja a nemzetiségi (roma, román, szerb) kulturális értékek megőrzése, ápolása, nemzetiségek közötti határon átnyúló kapcsolatok fenntartása is.

18654068-1-6
WIKFILD K-9 Kutyasport és Szabadidő Egyesület
Szentes, Szigeti István utca 12. *** sporttevékenység

Szentesen és vonzáskörzetében a kutyakiképzés és kutyasportok feltételeinek megteremtése és elősegítése, kutyasport oktatás, továbbá kutyakiképzéssel kapcsolatos ismeretek átadása, a gazdák és kutyák gyakorlati és elméleti képzése, kutyarehabilitáció, rekreációs tevékenység végzése, a lakóhely hírnevének öregbítése.

19552581-1-6
Wings-Wings Tánc Sportegyesület
Szentes, Tóth József utca 5. *** sporttevékenység

A táncsport népszerűsítése az egyesület tagjai számára rendszeres sportolási, edzési, versenylehetőségek biztosítása. Gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek részére, korhatár nélküli programok szervezése, a színvonalas szórakozás feltételeinek biztosítása. Gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek részére a társasági viselkedés, az etikett, protokoll oktatása, zene és műsorszolgáltatás, az általános mozgásművészeti alapképzés megszervezése, edzőtáborok szervezése Magyarországon és külföldön. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, nehéz életkörülmények között élő emberek támogatása.

18274130-1-6
Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány
Szentes, József Attila utca 19. 4.ajtó *** oktatási tevékenység

A rákos és egyéb testi vagy szervi fogyatékos gyermekek gyógyulásának elősegítése a zene eszközeivel, zeneterápia, a gitár megismertetése, zenével a személyiségük fejlesztése, könnyűzenében való jártasságuk, zenei műveltségük kiterjesztése.

18467372-1-6
“ZSIVAJ” – a Szentesi Központi Óvoda Apponyi téri Tagóvoda óvodásaiért Alapítvány
Szentes, Apponyi tér 25. *** szociális tevékenység

Az óvodás korú gyermekek segítése, szükséges eszközök beszerzése.

18474505-1-6
Zsoldos Ferenc Alapítvány – Szentes
Szentes, Szent Imre Herceg u. 1 *** oktatási tevékenység

Az iskolában az adotttanévben a legkiválóbb eredményt elérő végzős tanulók jutalmazása; a legkiemelkedőbb sportteljesítményt elért végzős tanulók jutalmazása.