Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Városi Könyvtár

 • Szentes Városi Könyvtár
 • 6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.,
 • Tel.: 06-63/400-271, Fax: 06-63/318-866
 • Igazgató: Sallainé Gresó Klára
 • E-mail: szenteskonyvtar@vksz.hu
 • Web: http://www.vksz.hu
 • Nyitva tartás:
  Hétfő 14-18 óráig
  Kedd-péntek 10-18 óráig
  Szombat 8-12 óráig
  Vasárnap zárva

Városi Könyvtár - volt zsinagóga
Városi Könyvtár – volt zsinagóga

Az egykori megyeszékhely (1878-1950) bibliotékája a környék legszebb, romantikus stílusban épült zsinagógájában nyert elhelyezést 1998-ban. Az igényesen felújított és berendezett épületben, kellemes környezetben, korszerű könyvtári szolgáltatások biztosításával igyekeznek megfelelni a jelen kor elvárásainak.

Bár az intézmény nem tekint vissza nagy múltra, hiszen a népkönyvtári hálózat megszervezésekor az országban elsők között, 1949-ben létesítették körzeti könyvtárként, elődei, a reformkori kaszinók, a kiegyezést követően virágzó olvasókörök, egyletek, a múzeumi nyilvános közkönyvtár, a kölcsönkönyvtárak jelzik, hogy a könyveknek, az olvasásnak mindig is rangja volt e városban.

Szentes város nyilvános könyvtára két épületben, összesen 1.780 m2 alapterületen működik.
Az állomány nagysága:
116.000 dokumentum (könyv, folyóirat, CD, DVD, video), 180 féle napilap, folyóirat.

Jelenlegi technikai ellátottság: 46 db különböző életkorú számítógép, 4 nyomtató, 3 fénymásoló, 2 videó, 2 DVD lejátszó, 1 projektor, 2 televízió, 2 Hi-Fi berendezés és mindkét könyvtárban hangosítás (hangfal, erősítő, mikrofonok, stb.) segíti a munkát.

A könyvtár szolgáltatásai:

A könyvtár jól szervezett, folyamatosan gyarapított, fejlesztett állománnyal és gazdag szolgáltatási kínálattal, heti 41 óra nyitva tartási időben várja a használókat.

Szolgáltatásaik:

 • Gyűjtemény gondozása, fejlesztése, elérhetővé tétele
 • Kölcsönzés
 • Gyűjtemény helyben használata
 • Tájékoztatás (személyes és e-mail-ben)
 • Előjegyzés
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Helyismereti, helytörténeti gyűjtemény építése
 • EU gyűjtemény
 • Hangoskönyvtár és Ifjúsági Klubhelyiség
 • Kistérségi ellátás
 • eMOP működtetése
 • NAVA szolgáltató hely (Nemzeti Audiovizuális Archívum)
 • Számítógép- és internet használat
 • Felhasználóképzés
 • Dokumentumok házhoz szállítása (Otthon-könyvtár)
 • Pályázatkeresés
 • Bibliográfiák, irodalomkutatások készítése
 • Rendhagyó órák szervezése, tartása
 • Csoportos foglalkozások szervezése
 • Kiállítások, előadások, irodalmi estek, egyéb kulturális rendezvények szervezése
 • Egyéb, kiegészítő szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, fax szolgáltatás, spirálozás, laminálás, terem bérbeadása, könyvkiadás, rendezvényszervezés.
   

Statisztikai adatok:

A könyvtári állomány 2008. december 31-én
Könyv 113 510 db
Hangdokumentum 1 355 db
Képdokumentum 771 db
Elektronikus dokumentum 478 db
Egyéb 10 db
Összesen: 116 124 db

 •  Az éves gyarapodás általában 2 500-3 000 közötti könyvtári dokumentum, 2008-ban 3 176 db.
 • Regisztrált olvasó 2008-ban 5 025 fő.
   

A szakmai munka eredményei

 • Szentes Város Önkormányzata biztosítja a könyvtár működését, a feladatellátásához szükséges feltételeket:
 • A könyvtárak állománygyarapítása folyamatos volt, az önkormányzati támogatás, a dokumentum beszerzésre kiírt pályázatok és az ehhez biztosított önrész lehetővé tette a folyamatos és tervszerű állománygyarapítást.
 • A könyvtár regisztrált olvasóinak száma és a személyes használatok száma az elmúlt években lényegesen nem változott, látványosan nőtt viszont a távhasználatok száma az utóbbi két évben. Egyre többen veszik igénybe szolgáltatásaikat az interneten keresztül. Az aktív könyvtárhasználók (regisztrált olvasók) aránya: Szentes lakosságának 17 %-a.
 • Sikerült megőrizniük a könyvtári szolgáltatások színvonalát, melyet 2006-ban a szakfelügyeleti vizsgálat kiemelkedő eredménye is igazolt.
 • Kiemelt figyelmet fordítottak, fordítanak a fogyatékkal élők ellátására. A vakok és gyengén látók számára felolvasó szoftverrel ellátott számítógépeket szereztek be és speciális gyűjteményt alakítottak ki (pályázat útján), a siketek és nagyothallók részére indukciós hurok került beépítésre előadótermükben.
 • A fiatalok számára klubhelyiséget alakítottak ki, mely alkalmas találkozók, kisebb rendezvények, tanfolyamok, stb bonyolítására.
 • A klubhelyiségben helyezték el a Hangoskönyvtárat. Az érdeklődők kölcsönözhetnek CD-ket, DVD-ket, hangoskönyveket, de lehetőségük van helyben megnézni, meghallgatni azokat.
 • Pályázat útján bővítették számítógépeiket, eMagyarország Pontot működtetnek, speciálisan képzett munkatársakkal.
 • A könyvtár NAVA Pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum), szolgáltató hely. Az érdeklődök helyben hozzáférhetnek az archívumhoz, mely tartalmazza a televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait, 100 magyar játékfilmet, a Magyar Világhíradó több száz darabját, s idővel hozzáférhetnek a Magyar Televízió archívumához is.
 • Rendszeresen szerveznek könyvtárbemutatókat, rendhagyó órákat, s indítanak számítógépes tanfolyamokat, melyen a számítógép és az internet használatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, többek között a nyugdíjas korosztály is (ingyenes tanfolyamok, pályázati támogatással).
 • 2004. decemberétől a könyvtár kistérségi feladatokat is ellát. A kistérségi könyvtári ellátás keretében közös információs rendszert működtetnek (Huntéka integrált könyvtári rendszer), biztosítják a szerverszolgáltatást és a rendszerfelügyeletet. A könyvtár informatikusa felügyeli és karbantartja a települési könyvtárak számítógépeit.
  Folyamatos szakmai segítséget nyújtanak a kistérségi könyvtárosoknak, továbbképzéseket, szakmai napokat szerveznek, ahol megismerkedhetnek új módszerekkel, a szakma legfrissebb híreivel.
  Rendszeresen indítanak könyvtár-népszerűsítő játékokat, versenyeket, vetélkedőket, melyekbe bevonják a térség könyvtárait, a kistelepülések lakosait is.
 • Változatlanul népszerűek a könyvtár kulturális rendezvényei, programjai. Kiállításaikon elsősorban helyi, illetve kistérségi alkotóknak adnak bemutatkozási lehetőséget. Rendszeresen tartanak ismeretterjesztő előadásokat, megemlékezéseket, irodalmi esteket, zenés, irodalmi beszélgetések során mutatják be városuk meghatározó, köztiszteletben álló személyiségeit.
 • Jó együttműködést alakítottak ki a városi intézményekkel és civil szervezetekkel.
  Könyvtárukban alakult a Gondolkodók Klubja, a Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület; az Életjel Egyesülettel és a Kiss Bálint Médiaműhellyel közösen filmklubot működtetnek.
  Szentes város és a kistérség művészei, alkotói már két évben vehettek részt, mutatkozhattak be a Művészetek Völgye Kulturális Fesztiválon, Kapolcson. A szervezésben és lebonyolításban komoly szerepet vállalt a könyvtár.