HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategória

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Közlemények

Közigazgatási keresetlevél beterjesztő irat

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a közigazgatási szerv határozatával, a határozat kézhezvetelétől számíott 30 napon belül keresettel élhet ellene.

A keresetet az első fokú határozatot hozó közigazgatási szervhez kell benyújtania. Ezt a nyomtatványt ezért csak közigazgatási szerv töltheti ki.

  • Az első fokú közigazgatási szerv a keresetlevelet 5 napon belul az iratokkal együtt felterjeszti a másodfokú határozatot hozó közigazgatási szervhez, amely az iratokat 15 napon belül beterjeszti az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságra, a keresetre adott nyilatkozatával együtt.

Amennyiben a keresetlevél végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet is tartalmaz, a közigazgatási szervnek haladéktalanul (3 ill. 8 nap alatt) kell felterjesztenie az iratokat.

Az ügyfél a keresetlevelet közvetlenul nem nyújthatja be a biróságra, csak a közigazgatási szerven keresztül. A közigazgatási szerv csak ahhoz a birósághoz terjesztheti be a keresetlevelet és az eljárása során keletkezett iratokat, amelyet az ügyfel (felperes) megjelölt, még akkor is, ha a felperes nem az ügyben illetékes birósagot jelölte meg.

A keresetlevelet az arra adott nyilatkozattal együtt akkor is be kell terjeszteni a bíróságra, ha az elkésett.

T-K-12-01-01 Közigazgatási keresetlevél beterjesztő irat

Nyomtatvány kitöltő program