Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Civil szervezetek

  A táblázat csak olyan adatokat tartalmaz amelyekhez a civil szervezetek képviselői hozzájárultak!                        
  Civil szervezet    Elnök Adószáma Bankszámlaszáma Taglétszám Tevékenységi köre: Kapcsolattartó Egyéb
neve címe  neve címe telefonszáma e-mailcíme  neve címe telefonszáma e-mailcíme
1. “Együtt a Szentesi Szent Anna utcai óvodába járó óvodások egészségéért”Alapítvány 6600 Szentes, Szent Anna u. 1.         18466333-1-06                
2. “Együtt a Véradókért Szentesen” Alapítvány 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Dr. Molnár Gyula       18457445-1-06       Agócs Lászlóné   06 70/933-83-73    
3. “Öreg diákok a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskoláért “Alapítvány 6600 Szentes, Apponyi tér 1.         18473401-1-06     A tanítás-tanulás iskolai környezetének szépítése, az optimális körülmények biztosítása, a tehetséges tanulók támogatása, tanulmányi és kulturális versenyek résztvevőinek jutalmazása.          
4. “Szentes Városért” Közalapítvány 6600 Szentes, Kossuth tér 6.         18450046-1-06                
5. “Szentesi Bölcsődésekért” Alapítvány 6600 Szentes, Vásárhelyi út 2. Geszti Erika   06 70/543-53-15 geszti.erika@gmail.com 18466560-1-06 57200031-10028746              
6. “Törődés” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 6600 Szentes, Kossuth L. u. 8. Szakácsné Farkas Katalin     torodes.alapitvany@gmail.com 18455924-1-06 10402836-28311818-00000000   A szentesi és Szentes térségi gyermek és ifjúsági tevékenységek támogatása tanácsadással, tréningekkel, képzésekkel, táboroztatással         Postacím: 6601 Szentes, Pf. 197.       www.ve-ga.hu/torodes
7. “Zsivaj” – Szentesi Apponyi Téri Óvoda Munkáltatói Körzet Óvodásaiért Alapítvány 6600 Szentes, Apponyi tér G. ép. Bálint Ildikó       18467372-1-06 57200031-10031339     Dr. Rébeli-Szabó Tamás   06 20/958-27-07 drrebeli@invitel.hu  
8. Alapítvány a Szentesi Boros sámuel Szakközépiskola Oktató-Nevelő Munkájának Támogatására 6600 Szentes, Ady E. u. 6-8.         18460698-1-06     Az iskola tanulóinak elméleti és gyakorlati képzésének segítése, az oktatáshoz szükséges infrastruktúra biztosítása          
9. Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 2.         18458934-1-06 11600006-00000000-47798797   Az iskola által nyújtott szolgáltatások fejlesztése, az arra szolgáló anyagi források megteremtése, ill. bővítése. A szülői házat terhelő költségek ésszerűsítése.          
10. Benignus Egyesület 6600 Szentes, Ady E. u. 10. Gál Antal   06 70/459-27-56 galantal@cssk-szentes.hu 18461895-1-06 11735043-20026295-00000000     Barát László   06 63/444-700 kozter@cssk-szentes.hu  
11. Ciklámen Alapítvány 6600 Szentes, Kossuth u. 45.         18466436-1-06     Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés         A Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola Alapítványa
12. Cukorbetegek Egyesülete 6600 Szentes, Sima F. u. 44-56. Dr. Szerb János   06 63/316-596 janos.szerb@invitel.hu 19084987-1-06 11735043-20034302   Cukorbetegek rendszeres oktatása, elméleti és gyakorlati továbbképzése 1992 óta          
13. Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 6600 Szentes, Brusznyai stny. 8. 1/3. Tóth László   06 70/271-71-70   18475070-1-06 11735005-20521116 18 Hagyományápolás, kulturális örökség védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása, konkrétan: postatörtnéneti emlékek, eszközök felkutatása, összegyűjtése, kiállításokon történő beumtatása, postatörténeti kutatások támogatása, ilyen témájú írások megjelentetése, profilba illó szakdolgozati témákhoz anyag és segítségnyújtás biztosítása Verók István 6600 Szentes, Brusznyai stny. 8. 1/3. 06 20/565-45-75 verok45@gmail.com A szentesi hattermes állandó kiállítás előzetes bejelentéssel Szentes főposta épületében (Kossuth u. 3.) látogatható. Erről és mindenről bővett információ: www.dapta.hu honlapon található.
14. Dr. Papp László Birkózó Egyesület 6600 Szentes, Nagy S. u. 18. Dr. Kis-Tóth Tihamér 6600 Szentes, Zolnay K. u. 1. 06 70/268-80-08   18224977-1-06 10402836-50526589-55871006              
15.                              
16.             18452653-1-06                
17. Együtt Szentesért Egyesület 6600 Szentes, Kígyó u. 1. Szobota Imréné   06 20/971-57-53 szobotaimrene@freemail.hu   80600017-1-000-1765   Szentes város és körzetében a közösségi, a társasági élet és a közéleti tevékenység segítése, szervezése.          
18. Four Diamonds Sportegyesület           18469020-1-06 12066007-01129364-00100001   triatlon          
19. Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület 6600 Szentes, Ady E. u. 12. Kalamusz Endre 6600 Szentes, Ady E. u. 12. 06 63/313-631; 06 30/637-95-99 gereczelemer@gmail.com 19984966-1-06 57200031-10036372 1000 A horgászni szerető emberek egyesületbe történő összefogása. A horgászsport működtetése, fejlesztése, népszerűsítése. A szabadidő hasznos eltöltésének népszerűsítése. A természet szeretetére és környezetünk megbecsülésére nevelés. Horgászati ismeretek oktatása és vizsgáztatás. ua        
20. Gilicze László Emlékalapítvány Felsőpártért 6600 Szentes, Jókai u. 71. Gilicze András 6600 Szentes, Jókai u. 71. 06 63/322-068   18466319-1-06 11735043-20027643 40 szociálismunka, gyermek-ifjúsági szabadidős tevékenység, táboroztatás, élelmiszertámogatás         részt vesznek a “KÖSZ” programban
21.             18476617-1-06 10402836-00005555-00000000   katona és civil sportolók nevelése          
22. II. Rákóczi Ferenc Bajtársi Klub 6600 Szentes, Ady E. u. 2. Ficsor Ferenc 6600 Szentes, Bartók B. u. 16. 06 20/258-15-95                    
23. Jó Úton-Lóháton Alapítvány 6600 Szentes, Zrínyi u. 20. Kézsmárkiné Piti Irén 6600 Szentes, Zrínyi u. 20. 06 30/544-57-77 iren.piti@gmail.com 18470233-1-06 57200031-10040643              
24. Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézményt Támogató Szentesi Alapítvány 6600 Szentes, Ady E. u. 1. Keller Jánosné   06 30/510-14-89 jovonkert.ami@gmail.com 18470202-1-06     Oktatás biztosítása a Jövőnkért AMI képző- és iparművészet, szín- és bábművészet, táncművészet valamelyikében 6-22 éves növendékek számára: Tehetséges gyerekek kiemelt anyagi és erkölcsi támogatása, művészeti irányú továbbtanulásának segítése, esélyegyenlőség biztosításával. A Szentesen és környékén élő, alkotó fiatal művészek, népművészek támogatása. A települések önálló arculatának kialakításában való részvétel, helyi hagyományok felkutatása, továbbmentése, terjesztése, megóvása. Táncház működtetése.          
25. Kebtanoda Kutya Sport Egyesület (KEKSE) 6600 Szentes, Bercsényi u. 51. Sipos Tibor János 6600 Szentes, Bercsényi u. 51. 06 20/366-83-76 kebtanoda@gmail.com 18659551-1-06 10402836-50526783-49501005 40 Családi, hobbi, terápiás, sport munka és szolgálati kutyák kiképzése, kutyás sportok, kutyával való együttélés, foglalkozás népszerűsítése. Rendszeres edzések, szakmai programok, kiállítások, tenyészszemlék, versenyek, vizsgák szervezése. Szabadidős, terápiás és gyermek-kutyás programok szervezése, lebonyolítása. ua       honlap: kebtanoda.hu
26. Kiséri Biliárd Klub-Szentes 6600 Szentes, Farkas A. u. 42. Demeter Sándor 6600 Szentes, Mező u. 20. 06 30/858-18-12   19561352-1-06 11735043-20033370 21 A magyar biliárd népszerűsítése a fiatalok körébe, országos versenyeken való részvétel ua        
27. Klauzálos Gyermekekért Alapítvány 6600 Szentes, Klauzál u. 12-18.         18478956-1-06 10402836-00020323-00000008   A Klauzál Gábor Általános Iskola tehetséges tanulóinak tanulmányi célú támogatása          
28. Legrand Szabadidőssport Egyesület 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.         19983563-1-06 11735043-20101983 119   Németh Dániel   06 63/510-459 daniel.nemeth@legrandgroup.hu  
29. Lélek és Szenvedély Alapítvány 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58. Dr. Lukács Györgyi   06 30/448-40-29   18474787-1-06     A szentesi Pszichiátriai Osztály munkakörülményeinek javítása          
30. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szentesi Szervezete 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 31. Bozóné Ágoston Mária 6600 Szentes, Honvéd u. 59. 06 30/382-84-39   19025702-2-43 11784009-20201430   Szociális tevékenység: orvosi szűrőprogramok, gyermek foglalkozások, étel- és ruhaadományok gyűjtése és osztása, használati tárgyak adományozása       remzsoerika@vipmail.hu https://www.facebook.com/szentesimalta ; szentesimalta@gmail.com
31. Magyar Vasútépítők Szövetsége 6600 Szentes, Baross u. 2. Frányó Ferenc       18856215-1-06     szakmai érdekképviselet és szakértői tevékenység Fabulya Pálné     palne.fabulya@strabag.com  
32. Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Szentes 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Dr. Molnár Gyula             Véradásszervezés, szociális tevékenység, egészségnevelés, elsősegélynyújtás oktatás és vizsgáztatás Agócs Lászlóné   06 70/933-83-73    
33. Maximus SE 6600 Szentes, Daru u. 10. Benkő István   06 70/338-65-87 benkoisvan005@gmail.com 18478619-1-06   61   ua        
34. Média Oktatásáért Alapítvány           18490860-1-06     Oktatás          
35. Mentálisan Sérült Emberek Egyesülete           18476888-1-06                
36. Mosolygósabb Régióért Kulturális Egyesület 6600 Szentes, Nagyörvény u. 58. Dömsödi Mihályné     visszhang@szentesinfo.hu 18469329-1-06     Kultúra, közművelődés         honlap: www.varosivisszhang.hu
37.                              
38. Nyugdíjasok Szentesi szövetsége Egyesület 6600 Szentes, Mentő u. 32/A. Gondiné Ollai Katalin 6600 Szentes, Mentő u. 32/A. 06 30/352-12-35                    
39. Rotary Club Szentes-Csongrád Filepház Kft, 6600 Szentes, Tóth József u. 13.                         www.szentesinfo.hu/rotary; e-mail: rotary@szentesinfo.hu
40. St. Jupát Sportegyesület 6600 Szentes, Kossuth u. 36. Valkai Zsolt   06 20/321-16-93 jupat@jupat.hu 18454806-1-06 57200031-10053126   sport (kajak-kenu, vízi- és kerékpáros-turisztika) ua       www.jupat.hu; www.programok.jupat.hu; aktívturisztikai programok szervezése, lebonyolítása elsősorban térségünkben. Túrakenuk bérlése.
41.                              
42. Szentes Kistérségéért Mentőalapítvány 6600 Szentes, Madách I. u. 1/A.         18145838-1-06       Hajdú Tamás Ferenc   06 20/988-61-74    
43. Szentes Város Felsőpárti Óvodásaiért Alapítvány 6600 Szentes, Rákóczi F. u. 46-48. Virág Györgyné   06 30/986-73-14 viragani3@gmail.com 18451061-1-06 11735043-20012106-00000000              
44. Szentesi Állat- és Természetvédelmi Alapítvány   Kánvási Katalin       18473865-1-06     Állat- és természetvédelem          
45. Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club 6600 Szentes, Koszta J. u. 2.           11652003-54844600-52000002   szenior korú úszás, egészségmegőrzés          
46. Szentesi Fogathajtó Egyesület 6600 Szentes, Gaál I. u. 52. Kovács János 6600 Szentes, Brusznyai stny. 3. II./6. 06 30/218-78-02 szentesi_fogathajto_egyesület@freemail.hu       fogathajtás, lovaglás, lovas oktatás          
47. Szentesi Gyermek és Ifjúsági Aranylabda Alapítvány 6600 Szentes, Dr. Mátéffy F. u. 13. Csepregi István Péter   06 30/975-47-96   18459863-1-06 20025184 OTP Bank Zrt   Szentesi Kinizsi SZITEgylet utánpótlás támogatása          
48.                              
49. Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítvány 6600 Szentes, Farkas A. u. 11.         18464953-1-06                
50. Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Támogatásáért Alapítvány 6600 Szentes, Kiss B. u. 11. Mihály Béla 6600 Szentes, Petőfi S. u. 3. II./5. 06 70/517-32-24 mihalybela@lajthaszentes.hu 18464513-1-06 11735043-20028527 30 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a Lajtha László AMI-ban tanuló fiatalok támogatása, hangszerbeszerzések, zeneművészeti rendezvények költségeinek biztosítása, szentes és környéke zenei együtteseinek támogatása, bel- és külföldi utak finanszírozása, tandíjkedvezmények ua        
51. Szentesi Sakk Sportegyesület 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. Kozák János       18274147-1-06     Megyei és országos bajnokságokon való részvétel, versenyek rendezése, utánpótlás nevelése Kőhalminé Forrai Julianna        
52. Szentesi Spartacus Szabadidős Sport Egyesület   Barát László 6600 Szentes, Nagyhegy 352/D. 06 70/372-62-82 baratl72@gmail.com 11983556-1-06     természetjárás, tájékozódási sportok, szabadidőssport szervezés, versenyzés          
53. Szentesi Szent Anna Templom Orgonájáért Alapítvány 6600 Szentes, Erzsébet tér 2. Nagy János       18471791-1-06     Az orgona karbantartása, hangversenyek rendezése          
54. Szentesi Tenisz Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 2. Baranyi Imre   06 20/972-31-77         teniszoktatás, utánpótlásnevelés, versenyeztetés          
55. Szentesi Vasutas Sport Club                            
56.                             Az egyesület tagja lehet magánszemély, gazdálkodó cég, egyesület, művelődési intézmény. Lehet a kapcsolat támogató tagsági, együttműködési szerződéses, ill. szolgáltatás megrendelő jellegű.
57. Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.               sporttevékenység Bíró Dániel 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 06 20/965-58-47 szentesi.vk@invitel.hu  
58.                              
59. Szentesi Zenebarátok Egyesülete 6600 Szentes, Kiss B. u. 11. Nagy János   06 30/546-33-04   18459234-1-06 57200031-10013199   Szentes Város Fúvószenekara és a Szentesi Bárdos Lajos Vegyeskar működtetése          
60. Szentesi Zsoldosok Középkori Hagyományőrző Egyesület           18474684-1-06     Károly Róbert korának hagyományőrzése, alkotó és előadó művészeti tevékenység          
61.             18299920-1-06                
62. Szilver Táncsport Egyesület 6600 Szentes, Vásárhelyi út 62. Szatmári-Nagy Szilvia 6600 Szentes, Vásárhelyi út 62. 06 70/942-37-27   18456822-1-06 11735043-20022947-00000000 134 egyéb sporttevékenység, egyéb oktatás, sport, szabadidős képzés, előadóművészet, alkotóművészet, szabadidős tevékenység, sportegyesületi tevékenység, sportlétesítmény működtetés Bődi Dénes Szilver Iroda: Kossuth tér 5. 06 70/941-78-80 szilvertanc@gmail.com  
63. Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány 6600 Szentes, Petőfi u. 4. Papdi Istvánné 6600 Szentes, Petőfi u. 4. 06 63/311-493 info@muveszetekhaza.szentes.hu 18471643-1-06 11735043-20030126     Kálmán Lajos 6600 Szentes, Petőfi u. 4. 06 70/629-70-62 info@muveszetekhaza.szentes.hu  
64. Szivárvány Alapítvány a Bocskai Utcai Óvodásokért 6600 Szentes, Bercsényi u. 58.         18039135-1-06                
65. Szív-Hang Kulturális és Egészségnevelő Egyesület 6600 Szentes, Mátyás király u. 14. Mészáros Gábor 6600 Szentes, Mátyás király u. 14. 06 20/943-62-89 szivhangegyesulet@gmail.com 18338623-1-06 57200031-10067813 40-50 Gyermekek zenei nevelése; egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás, a szabadidő hasznos eltöltése ua        
66. Szülészet-Nőgyógyászati Műszerállomány Korszerűsítéséért Alapítvány 6600 Szentes, Sima F. u. 44-56.         18450747-1-06 10402836-28311117-00000000   A Dr. Bugyi István Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály műszerállományának, épületének korszerűsítése, dolgozóinak a továbbképzése          
67. Táncért Alapítvány 6600 Szentes, Vásárhelyi út 86. Kocsis Mária           3 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, sport, egészséges életmód szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, sporttevékenység támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Rónyai Zsuzsanna        
68. VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 6600 Szentes, Kossuth L. u. 17. Korom Pál 6600 Szentes, Kossuth L. u. 17. 06 30/590-34-27 vega.szovetseg@gmail.com 19083175-1-06 11735043-20004714 1000 gyermek és ifjúsági érdekképviselet, táboroztatás, iskolán kívüli képzések, környezet- és klímavédelem ua       www.ve-ga.hu
69. Vesebetegek Szentesi Közhasznú Egyesülete           18472266-1-06                
70. Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány 6600 Szentes, Horváth M. u. 3. 4/88.         18274130-1-06 10402836-50526590-65751022   nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység ua       Kuratórium: Ombodi Csilla elnök; tagok: Dr. Jelenfi Anna, Dr. Kispálné Dr. Hetyei Erika