Programok

 • 10. 22. – 01. 31.:Nézőpontok c. kiállítás látogatható
 • 11. 16. – 11. 28.:Tokácsli Lajos emlékkiállítás (Tokácsli Galéria)
 • 11. 28. 9:00 – 14:00:Országos Kötélugró Csapatbajnokság
 • 11. 28. 9:00 – 12:00:Sakkverseny (MKKK)
 • 11. 28. 15:00 – 16:00:Józsa Károly kiállításának megnyitója (Könyvtár)
Több... »     Következő »

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategóriák

Fotók Szentesről

dsc_6313

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Civil keret

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013.(III.11.) rendelete 3. sz. mellékletében a céltartalék 1000e Ft-ot tartalmaz Civil Keret (továbbiakban: keret) jogcímén. A keret felosztására a hivatkozott rendelet 5§(3) bekezdése értelmében a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság tesz javaslatot.

A támogatás 2013. évben a következő célokra fordítható:

 • Aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkező, civil témájú hazai és nemzetközi pályázatok önerejének biztosítása (max. 200.000.- Ft/pályázat).
 • Civil szervezeti ügyben hazai vagy nemzetközi konferenciára, tanácskozásra, kapcsolatépítés ügyében utazók útiköltségének, részvételi díjának, szállásköltségének támogatása.
 • Minimum 5 helyi civil szervezet összefogásában megvalósuló szakmai együttműködés (hálózatépítés, érdekképviselet, pályázati munkacsoport) munkaprogramjának finanszírozása.
 • Civil kapacitásépítést elősegítő hazai képzés részvételi és utazási költségének támogatása.

A közzététel módja:

A Művelődési Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) minden év március 31-ig Szentes Város hivatalos honlapján teszi közzé részletes felhívását, melyben feltünteti az adott évben támogatandó célokat, a támogatás igénylésének módját és a támogatással való elszámolás szabályait, valamint az igényléshez szükséges formanyomtatványokat. A helyi médiában közleményt jelentet meg. A Művelődési Irodán személyesen is átvehetők a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványok a közzététel napját követő munkanaptól. A beadás határideje a közzététel napjától számított 30 nap (2013. április 3).

Az igénylés módja:

A felhívásban szereplő, vagy a Művelődési Irodán átvett támogatási kérelem hiánytalan kitöltésével és az abban kért szükséges mellékletek csatolásával (hiánypótolható).

A támogatás felosztásának szempontrendszere:

 • A támogatási kérelem hiánytalan kitöltése.
 • A szükséges mellékletek hiánytalan csatolása, melyek a következők:
  • -          Szentes város közigazgatási területén működő bejegyzett civil szervezet Alapító okirat hiteles másolata),
  • -          2011. évi köztartozással kapcsolatos nemleges igazolás,
  • -          az egyesület bírósági nyilvántartásba vételének 30 napnál nem régebbi igazolása (hitelesített másolat),
  • -          bankszámlaszám igazolása (hiteles másolat),
  • -          szakmai munkát végző személy neve,
  • -          Az előző évi önkormányzati támogatás elszámolása a korábbi önkormányzati támogatási kiírásban írtak szerint.
 • A kérelem tárgyának relevanciája.

A beérkezett pályázatokat a Művelődési Iroda civil és ifjúsági referense összesíti, és előterjesztést készít a Bizottság részére. A Bizottság az előterjesztés alapján hozza meg határozatát, melynek eredményét közzéteszi Szentes Város hivatalos honlapján. A támogatás Támogatási Szerződésben foglaltak szerint, annak aláírása után a támogatott szervezet hivatalos bankszámlájára kerül kiutalásra.

A támogatás más célra nem használható fel. Amennyiben módosul a felhasználás célja, ehhez a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

A támogatással való elszámolás:

A támogatás felhasználását követően, de legkésőbb tárgyév december 31-ig a támogatás felhasználását igazoló számlák hiteles másolata és a felhasználás célját bemutató rövid szakmai beszámoló becsatolásával.  Leadása a Művelődési Irodára (Közös Önkormányzati Hivatal, 218. szoba) a szervezet vezetője által aláírva, a szervezet bélyegzőjével lepecsételve személyesen vagy postai úton (6600 Szentes, Kossuth tér 6.).

Amennyiben nem számol el, vagy csak a támogatás egy részével számol el, ill. a Bizottság jóváhagyása nélkül nem a megítélt célra költötte a támogatási összeget, a támogatott a következő évben jelen keretből támogatásban nem részesülhet.

Pályázati űrlap (Civil keret) --> Fájl mérete:112.63 KB Letöltések száma: 212
Verzió: 2013. 03. 07.