Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Anyakönyvi Hivatal

Helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (Városháza) fszt. 102. és 103. iroda

Ügyintézők:

 • anyakönyvvezető, kereskedelmi ügyintéző: Lászlóné Üveges Erika vezető-főtanácsos (102. iroda) : 63/510-321 E-mail: laszlone@szentes.hu
 • anyakönyvi ügyintéző: Puskás Beatrix (103.iroda) : 63/510-370

Ügyfélfogadási idő:

 • anyakönyvi ügyekben: hétfőtől csütörtökig: 8:00 – 16:00
 • kereskedelmi ügyekben: hétfő és csütörtök: 8:00 – 16:00

Anyakönyvi eljárás jogi alapja:

 • évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

Kereskedelmi eljárás jogi alapja:

 • évi CLXIV.törvény a kereskedelemről
 • 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
 • évi LXXVI.törvénya szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • 23/2011.(I1I.8.) Korm.rendelet a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

Anyakönyvi ügyek:

 • születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése
 • születés, házasságkötés, haláleset hazai anyakönyvezésének indítása anyakönyvi kivonatok kiadása
 • névadó
 • születési név megváltoztatása
 • házassági név módosítása
 • apai elismerő nyilatkozatok felvétele
 • állampolgársági eskütételek

Születés anyakönyvezése

Szentes közigazgatási területén élve született gyermek születéséről élveszületési jegyzőkönyvet állít ki a kórház, ill, a születésnél közreműködő orvos, melyet anyakönyvezés céljából eljuttatnak az anyakönyvi hivatalba. Az anyakönyvvezető ez alapján állítja ki a születési anyakönyvi kivonatot.

Szükséges dokumentum még:

 • az anya személyazonosító igazolványa es lakcímigazolványa
 • házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben 2014. júliuis 1. előtt kötötték a házasságot
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat ha a szülők nem élnek házasságban

Az elkészült anyakönyvi kivonatot és az Okmányirodával elkészíttetett lakcímigazolványt az anyakönyvi hivatal postai úton juttatja el a szülőkhöz.

Az anyakönyvi kivonat es a lakcímigazolvány is illetékmentes

Házasságkötés

Házassági szándék bejelentése

Mindkét fél együttes es személyes jelenléte szükséges, jegyzőkönyv felvétele céljából.

Ha az egyik fél külföldi állampolgár külföldi hatóság előtt tett és hitelesített nyilatkozata pótolja a személyes megjelenést.

A bejelentkezéshez érvényes személyazonosító igazolványt, születési anyakönyvi kivonatot (amennyiben a születés helye nem Szentes), családi állapot igazolást (kivéve a hajadon, nőtlen családi állapot) kell hozni. Özvegy családi állapotot halotti anyakönyvi kivonattal, elvált családi állapotot bírósági végzéssel vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal lehet igazolni.

Várakozási idő a bejelentéstől számított 30 nap.

A munkaidőn túli házasságkötés szolgáltatási díja helyi rendelet alapján: 10.000,-Ft.

Haláleset anyakönyvezése

Az anyakönyvezést az elhunyt családtagja vagy személyesen vagy megbízás útján- temetkezési vállalkozón keresztül- kezdeményezi, annak a településnek az Anyakönyvi Hivatalánál, ahol a halálsest történt.

Szükséges dokumentumok:

 • haláleset bejelentésésről készült jegyzőkönyv
 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • az elhuny személyazonosító igazolványa, lakcímigazolványa
 • születési anyakönyvi kivonat (ha az elhunyt nem Szentesen született) – házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhunyt nem helybven kötött házasságot

Az eljárás illetékmentes.

Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt születése, házasságkötése, halálesete kapcsán.

Az eljárás kérelemre indul.

Az adatokat az esemény lefordított, – szükség szerint hitelesített – okiratával, kérelmező személyazonosító és lakcímigazolványával vagy érvényes útlevéllel kell igazolni.

Az eljárás illetékmentes.

Anyakönyvi kivonat kiadása

Kérelem nyomtatványt kell kitölteni. A kérelmező érvényes személyazonosító igazolvánnyal igazolja adatait.

A kivonat meghatalmazás híján csak az abban szereplőnek ill. közvetlen családtagjának adható ki. (szülő, gyermek, házastárs)

Az anyakönyvi kivonat másolat kiadása illetékköteles. Kivonatonként 2000,- Ft-os illetékbélyeget kell leróni. ( bélyeg postán beszerezhető )

 1. július 1. napjával bevezetésre került az elektonikus anyakönyvi nyilvántartás, amely lehetővé teszi, hogy az anyakönyvi kivonatokat a születési, házasságkötési, haláleseti esemény helyétől függetlenül is bármelyik anyakönyvvezető kitudja adni !

Természetesen csak azután ha az esemény helye szeinti anyakönyvi hivatal feltölti a rendszerbe az adatokat.

Névadó

Szülők, névadó szülők adatait kérjük leadni (nem kell okmányokkal igazolni ).
Időpont egyeztetés : telefonon vagy személyesen.

Névváltoztatás- házassági név módosítása

Személyes bejelentésre jegyzökönyv felvételére kerül sor, érvényes személyazonosító igazolvány alapján.

Illetékköteles: 3000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Ezt követően az okmányokat ki kell cserélni. (Kormányablak)

Névváltoztatás- születési név megváltoztatása

A kérelmet személyesen kell benyujtani. Kiskorú esetében törvényes képviselő nyujthatja be – mindkét szülő aláírása szükséges.

A BAH Anyakönyvi Felügyeleti Osztályához történik a felterjesztés. 45 nap az ügyintézi idő. 10000; Ft-os illetékbélyeg kell hozzá. Ismételt névváltoztatás esetén 50000,-Ft-os illetékbélyeg kell.

Apai elismerő nyilatkozat megtétele

Magzatra és megszületett gyermekre is megtehető.

Az apa és az anya együttes jelenléte szükséges.

A jegyzőkönyv felvételéhez érvényes személyazonosító igazolvány, családi állapot igazolás (elvált és özvegy családi állapot esetén) és a Terhestanácsadó igazolása kell, amennyiben magzatra teszik az elismerést.

Az eljárás illetékmentes.


Kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos ügyek, nyomtatványok

Ügyintéző:

 • kereskedelmi ügyintéző: Lászlóné Üveges Erika vezető-főtanácsos (102. iroda) : 63/510-321 E-mail: laszlone@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • kereskedelmi ügyekben: hétfő és csütörtök: 8:00 – 16:00

Kereskedelmi eljárás jogi alapja:

 • évi CLXIV.törvény a kereskedelemről
 • 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
 • évi LXXVI.törvénya szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • 23/2011.(I1I.8.) Korm.rendelet a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

Nyomtatvány --> Fájl mérete:103.24 KB Letöltések száma: 2067
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Nyomtatvány --> Fájl mérete:107.52 KB Letöltések száma: 1388
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentése
Melléklet 1. --> Fájl mérete:82.94 KB Letöltések száma: 622
Bejelentés nem engedélyköteles kereskedelmi tevékenység megszűnéséről
Verzió: 2013. 01. 28.
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedély igénylése --> Fájl mérete:98.03 KB Letöltések száma: 674

Üzletköteles termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély adatváltozás bejelentése --> Fájl mérete:74.14 KB Letöltések száma: 317
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján
Verzió:
Melléklet 2. --> Fájl mérete:82.04 KB Letöltések száma: 633
Bejelentés kereskedelmi üzlet bezárásáról
Verzió: 2013. 01. 28.