Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Irodák, címek, telefonszámok

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
címe

6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal levelezési címe 6601 Szentes, Pf. 58.
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal telefonalközpont 63/510-300*
Szirbik Imre polgármester 510-302
Dr. Demeter Attila alpolgármester 510-301
Dr. Sztantics Csaba jegyző 510-384
   
Polgármesteri Iroda
Irodavezető: Rózsa Zoltánné
510-301
Fax: 510-341
– Ipari Park, vállalkozók segítése 510-318
– idegenforgalom, marketing és  média kapcsolatok 510-307
– pályázatok, pályázatok koordinálása 510-367
– oktatási és sportreferens 510-345
– közművelődési, civil és esélyegyenlőségi referens 510-345
   
Jegyzői Iroda
Irodavezető: Dr. Tabajdi Ágnes
510-304
Fax: 63/510-332
– személyzeti referens 510-309
– informatikus 510-349
– gondnok 510-377
Közterület Felügyelet
Közterület Felügyelet vezetője: Becsei Péter
510-334
Kováts Csaba 30/223-1919
Becsei Péter 30/214-6765
– hétvégi ügyelet (Az azonnali intézkedést igénylő bejelentéseket hétvégén (péntek 13.30-tól hétfő 7.30-ig) az ügyeletes felügyelő fogadja mobiltelefonján.)  
   
Igazgatási Iroda
Irodavezető: Csákiné Dr. Danyi Katalin
510-333
– anyakönyv, kereskedelmi ügyek 510-370, 510-321
– központi iktató 510-314
– postázó 510-334
– ipari tevékenységek bejelentése, telepengedélyezési eljárások, birtokvédelem, közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyek 510-333
– talált tárgyak, hirdetmény, hatósági bizonyítvány 510-397
– hirdetmény, hagyaték, méhek bejelentése 510-359
– lakásügy, kiskertek, földhaszonbérleti szerződések 510-379
   
Szociálpolitikai Iroda
Irodavezető: Lencséné Szalontai Mária
510-323
– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
– Kiskorúak rendkívüli települési támogatása
– Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet  megállapítása, étkezési támogatás         
510-331
– Közfoglalkoztatás 510-340
– Felnőttek rendkívüli települési támogatása
– Lakásfenntartási támogatás
– Adósságcsökkentési támogatás
– Gyógyszertámogatás
– Kamatmentes kölcsön
– Köztemetés
– 70 éven felüliek szemétszállítási díj visszaigénylése
– Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj, temetési segély
510-336
– egészségügyi referens 510-342
   
Adóiroda
Irodavezető: Tonnesné Kiss Ildikó
510-389
– idegenforgalmi adó, talajterhelési díj 510-389
– gépjárműadó, kommunális adó, adó- és értékbizonyítvány 510-330
– behajtási ügyek 510-327
– építményadó, helyi iparűzési adó 510-326
– pénzforgalom, könyvelés 510-328
   
Számviteli és Tervezési Iroda
Irodavezető: Balogh Imre
510-312
Fax: 510-376
– pénztár 510-362
– költségvetés tervezése, végrehajtása, intézmények gazdálkodásának felügyelete, könyvelési és egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 510-376
510-358,
510-312,
510-329,
   
Műszaki Iroda
Irodavezető: Czirok Jánosné
510-354
– Főkertész: Baloghné Berezvai Csilla 510-373
Főépítész
Wittek Krisztina wittek@szentes.hu
510-390
   
Vagyongazdálkodási Csoport 510-357
– közterület-használat engedélyezése, vízügy, közmű, energiaügy, út- közlekedés, környezetvédelem, önkormányzati vagyonhasznosítási ügyek 510-373, 510-356, 510-378
   
Építéshatósági Csoport  
Csoportvezető: Lajos István 510-355
– építéshatósági feladatok 510-353,
510-352,
510-356
   
Beruházási Csoport     
–műszaki beruházások előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzés   510-391, 510-369
   
Vöröskereszt 510-342
   
Csm-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Irodája, Pártfogói Felügyelői Szolgálat 510-350
   
Városellátó Intézmény
Intézményvezető: Varga Sándor
510-380
– szemétszállítás 510-325
– piac, kézbesítés, területfelelősök 510-381
– fenntartási munkák: csatorna, híd, út, járda, park 510-387
– parkolás 510-338
Mágocsi úti telephely 311-594
Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep 401-762
Gyepmester 311-240
30/336-1515
   
HÓÜGYELET 30/339-0396

Polgármesteri Iroda (202.,210., 210/a., 212. 218. iroda)

 • 202. iroda     Polgármesteri Titkárság
 • 210. iroda     Idegenforgalom, marketing és média kapcsolatok
 • 210/a. iroda  Pályázatok, pályázatok koordinálása
 • 212. iroda     Ipari Park, Vállalkozók segítése
 • 218. iroda Közművelődés, oktatás, sport, ifjúsági és civil ügyek

Jegyzői Iroda (206-209., 211., 213., 219., 222., 223. iroda)

 • 209. iroda     Humánpolitika
 • 211. iroda     Gondnok
 • 213. iroda     Informatikus

Műszaki iroda (226/1-226/8., 217. iroda)

 • 226/1. iroda  Főkertész

Főépítész (225. iroda)

Építéshatósági csoport (226/3.,226/4.,226/7. iroda)

 • Építéshatósági ügyek

Vagyongazdálkodási csoport (226/1.,226/2.,226/8. 217. iroda)

 • Közlekedési, közterületi ügyek, közművek, környezetvédelem, ingatlanhasznosítás

Beruházási Csoport (217. iroda)

 • Intézményi felújítások
 • beruházások
 • műszaki ellenőrzés

TEGYESZ  Gyermekvédelem (221. iroda)

VÖRÖSKERESZT (224. iroda)

ADÓIRODA (104-106. iroda)

 • iroda     Behajtási ügyek, hátralék kezelés, magánszemély kommunális adója
 • iroda     Helyi iparűzési adó, építményadó, adóigazolás, gépjárműadó, adó és értékbizonyítvány
 • iroda     Talajterhelési díj, termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó, idegenforgalmi adó

TERVEZÉSI ÉS SZÁMVITELI IRODA (fsz. 100., 101., 107., em. 232. iroda)

PÉNZTÁR (100. iroda)

SZOCIÁLPOLITIKAI OSZTÁLY (113-116. iroda)

Szociális Iroda

 

 1. szoba
 • irodavezető

 

 1. szoba
 • Közfoglalkoztatás

 

 1. szoba
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • kiskorúak rendkívüli települési támogatása
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
 • étkezési támogatás  

 

 1. szoba
 • felnőttek rendkívüli települési támogatása,
 • lakásfenntartási támogatás,
 • adósságcsökkentési támogatás,
 • gyógyszertámogatás,
 • kamatmentes kölcsön,
 • köztemetés,
 • 70 éven felüliek szemétszállítási díj visszaigénylése,
 • felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj,
 • temetési segély  

 

I.emelet 224. szoba

 • egészségügyi alapellátás

 

 1. iroda
 • Aktív korúak ellátása
  • –      foglalkoztatást helyettesítő támogatás
  • –     rendszeres szociális segély
 1. iroda
 • Felnőttek átmeneti szociális segélye
 • Lakásfenntartási támogatás
 • Adósságkezelési szolgáltatás
 • Szociális kölcsön
 • Önkormányzati ösztöndíj
 • Méltányos ápolási díj
 • Méltányos közgyógyellátás
 • Temetési segély
 • Köztemetés

KÖZIGAZGATÁSI IRODA (102-103., 109-112. iroda)

 • 102-103. iroda     Anyakönyv, kereskedelmi ügyek
 • 109. iroda     Központi iktató
 • 110. iroda  ipari tevékenységek bejelentése, telepengedélyezési eljárások, birtokvédelem, közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyek
 • 110/A iroda  Közterület-felügyelet
                          Postázó
 • 111. iroda  Hirdetmény, hagyaték, méhek bejelentése
 • 111/A iroda  Lakásügy, kiskertek, földhaszonbérleti szerződések
 • 112. iroda     talált tárgyak, hirdetmény, hatósági bizonyítvány
 • 112/A. iroda  Birtokviták

POLGÁRMESTER em. 202. iroda

ALPOLGÁRMESTER em. 202. iroda

JEGYZŐ em. 206. iroda

ALJEGYZŐ fsz. 112. iroda