HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategória

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Irodák, címek, telefonszámok

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
címe
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal levelezési címe 6601 Szentes, Pf. 58.
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal telefonalközpont 63/510-300*
Szirbik Imre polgármester 510-302
Dr. Demeter Attila alpolgármester 510-301
Dr. Sztantics Csaba jegyző 510-384
Polgármesteri Iroda
Irodavezető:
510-302
Fax: 510-341
– Ipari Park, vállalkozók segítése 510-363
– idegenforgalom, média kapcsolatok 510-307
– pályázatok, pályázatok koordinálása 510-367
– sportreferens 510-345
Jegyzői Iroda
Irodavezető: Dr. Tabajdi Ágnes
510-304
Fax: 63/510-332
– személyzeti referens 510-309
– informatikus 510-349
– gondnok 510-377
– közbeszerzés 510-360
Közterület Felügyelet
Közterület Felügyelet vezetője: Kóczán István
510-334
Kóczán István 30/223-1919
Becsei Péter 30/214-6765
– hétvégi ügyelet (Az azonnali intézkedést igénylő bejelentéseket hétvégén (péntek 13.30-tól hétfő 7.30-ig) az ügyeletes felügyelő fogadja mobiltelefonján.)
Igazgatási Iroda
– anyakönyv, hagyaték 510-370, 510-321
– központi iktató-postázó 510-314, 510-317
– talált tárgyak 510-315
– hatósági bizonyítvány, hirdetmény 510-339
– lakásügy, kiskertek 510-379
Szociálpolitikai Iroda
Osztályvezető: Lencséné Szalontai Mária
510-323
– jegyzői gyámhatósági feladatok, egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: 510-331
– aktív korúak ellátása 510-340
– kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása, étkezési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, főiskolai hallgatók támogatása 510-336
– felnőttek átmeneti szociális segélye, lakásfenntartási támogatás, szemétszállítási díj, adósságkezelési szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás-idősotthoni ellátás esetében jövedelemről igazolás kiállítása 510-337
– közgyógyellátás, köztemetés, temetési segély, hadigondozási ügyek, mozgáskorlátozottak támogatása 510-375
– egészségügyi referens 510-342
Közgazdasági Iroda
Adóiroda
Irodavezető: Tonnesné Kiss Ildikó
510-389
– idegenforgalmi adó, talajterhelési díj 510-389
– gépjárműadó, kommunális adó, adó- és értékbizonyítvány 510-330
– behajtási ügyek 510-327
– építményadó, helyi iparűzési adó 510-326
– pénzforgalom, könyvelés 510-328
Számviteli és Tervezési Iroda
Irodavezető: Krajsóczki Sándorné
510-312
Fax: 510-322
– pénztár 510-324
– költségvetés tervezése, végrehajtása, intézmények gazdálkodásának felügyelete, könyvelési és egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 510-376
510-358,
510-320,
510-329,
510-362
Műszaki Osztály
Osztályvezető: Czirok Jánosné
510-354
– főkertész: Baloghné Berezvai Csilla 510-373
Főépítész
Wittek Krisztina wittek@szentes.hu
510-390
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport 510-357
– közterület-használat engedélyezése, vízügy, közmű, energiaügy, út- közlekedés, környezetvédelem, védelmi ügyek 510-373, 510-356, 510-390, 510-378
Építéshatósági Csoport
Csoportvezető: Lajos István 510-355
– építéshatósági feladatok 510-353,
510-352,
510-356
Beruházási Csoport
Csoportvezető: Szilvássy Árpádné 510-386
– pályázatok műszaki előkészítése, beruházások lebonyolítása, műszaki ellenőrzés 510-391, 510-369
Vöröskereszt 510-342
Csm-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Irodája, Pártfogói Felügyelői Szolgálat 510-350
Városellátó Intézmény
Intézményvezető: Varga Sándor
510-380
– szemétszállítás 510-325
– piac, kézbesítés, területfelelősök 510-381
– fenntartási munkák: csatorna, híd, út, járda, park 510-387
– parkolás 510-338
Mágocsi úti telephely 311-594
Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep 401-762
Gyepmester 311-240
30/336-1515
HÓÜGYELET 30/339-0396

Polgármesteri Iroda (202.,210., 210/a., 212. 214. 218. iroda)

 • 202. iroda     Polgármesteri Titkárság
 • 210. iroda     Idegenforgalom, média kapcsolatok
 • 210/A. iroda  Pályázatok, pályázatok koordinálása
 • 212. iroda     Ipari Park, Vállalkozók segítése
 • 214., 218. iroda   Közművelődés, oktatás, sport, ifjúsági és civil ügyek

Jegyzői Iroda (206-209., 211., 213., 219., 222., 223. iroda)

 • 209. iroda     Humánpolitika
 • 211. iroda     Gondnok
 • 213. iroda     Informatikus
 • 223. iroda     Közbeszerzés

Műszaki iroda (226/1-226/8. iroda)

 • 226/1. iroda  Főkertész

Főépítész (225. iroda)

Építéshatósági csoport (226/3.,226/4.,226/7. iroda)

 • Építéshatósági ügyek

Vagyongazdálkodási csoport (226/1.,226/2.,226/8. iroda)

 • Közlekedési, közterületi ügyek, közművek, környezetvédelem, ingatlanhasznosítás

Beruházási Csoport (216-217. iroda)

 • Intézményi felújítások
 • Közbeszerzés
 • Gázbekötés

TEGYESZ  Gyermekvédelem (221. iroda)

VÖRÖSKERESZT

ADÓIRODA (104-106. iroda)

 • 104. iroda     Behajtási ügyek, hátralék kezelés, magánszemély kommunális adója
 • 105. iroda     Helyi iparűzési adó, építményadó, adóigazolás, gépjárműadó, adó és értékbizonyítvány
 • 106. iroda     Talajterhelési díj, termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó, idegenforgalmi adó

TERVEZÉSI ÉS SZÁMVITELI IRODA (fsz. 100., 101., 107., em. 232. iroda)

PÉNZTÁR (100. iroda)

SZOCIÁLPOLITIKAI OSZTÁLY (113-116. iroda)

113. iroda

 • Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 • Óvodáztatási támogatás

114. iroda

 • Aktív korúak ellátása
  • –      foglalkoztatást helyettesítő támogatás
  • –     rendszeres szociális segély

116. iroda

 • Felnőttek átmeneti szociális segélye
 • Lakásfenntartási támogatás
 • Adósságkezelési szolgáltatás
 • Szociális kölcsön
 • Önkormányzati ösztöndíj
 • Méltányos ápolási díj
 • Méltányos közgyógyellátás
 • Temetési segély
 • Köztemetés

KÖZIGAZGATÁSI IRODA (102-103., 109-112. iroda)

 • 102-103. iroda     Anyakönyv, üzletek működése
 • 109. iroda     Központi iktató
 • 110. iroda     Közterület-felügyelet
 • 110/A. iroda  Hirdetmény, talált tárgyak, állattartási ügyek
 • 111. iroda     Hagyaték
 • 111/A. iroda  Lakásügy, telephely engedély, földhaszonbérleti szerződések
 • 112. iroda     Postázó
 • 112/A. iroda  Birtokviták

POLGÁRMESTER em. 202. iroda

ALPOLGÁRMESTER em. 202. iroda

JEGYZŐ em. 206. iroda

ALJEGYZŐ fsz. 112. iroda