Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Kiskert ügyek

Az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági rendelketetésű földek bérbe vehetők.

Az ügyintézés formája: személyes jelenlét.

A szerződéskötés illetékmentes.

Bérleti díjak:

a nagyhegyi és a nagynyomási szántó és kert művelési ágú földterületek haszonbérleti díja

4,- Ft/m2/év

az egyéb területen lévő szántó és kert művelési ágú földterületek haszonbérleti díja

2,- Ft/m2/év

1500 m2-nél nagyobb, összefüggő, külterületi, mezőgazdasági hasznosítású, szántó művelési ágú földterületek haszonbérleti díja

12.000,- Ft/ha/év

1500 m2-nél nagyobb, összefüggő, külterületi mezőgadzasági hasznosítású, legelő és gyep művelési ágú földterületek haszonbérleti díja

8.000,- Ft/ha/év

Az ügyintézés ideje: 20 perc

Az eljárás jogi alapjai:

  • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Közigazgatási Osztály, földszint 128. számú szoba (Tel.: 63/510-379)

Ügyintéző: Báthory István főtanácsos

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig