Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyek

Az eljárás jogi alapja:  

  • 346/2008 (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
  • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete  8/2008. (V.01.) KT. sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008 (XII. 30.) Korm. rendelet alkalmazási köre a települések közigazgatási területein lévő fás szárú növényekre terjed ki, de nem terjed ki az erdőkre és a természetvédelem alatt álló területeken lévő fás szárú növényekre. Ennek alapján Szentes Város Önkormányzata a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2008. (V.01.) rendeletében rendelkezik Szentes város közigazgatási területén belől a közterületeken lévő fás szárú növények védelméről.

A Korm. rendelet értelmében a közterületeken lévő fás szárú növények kivágására a jegyzőtől engedélyt kell kérni. A kérelemhez csatolni szükséges a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult* kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát a pótlási kötelezettséggel kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy a kivágási kérelem tartalmazzon minden jogszabályban előírt adatot, és nyilatkozatot, kidolgoztunk egy kérelem nyomtatványt. Ennek használata nem kötelező, de más egyéb módon benyújtott kérelemnek is meg kell felelnie a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek. A nyomtatványhoz a Hivatalban az információnál, vagy a 226/1 szobában lehet hozzá jutni, ill. letölthető az Internetről is.

A fakivágási kérelem illetékköteles. Az illeték mértéke: 3.000 Ft.

A nyomtatvány kitöltése, és leadása után az illetékesek a kérelemben megjelölt  helyszínen felmérik a kérelem indokoltságát. Az elbírálás után a kérelmező postai úton kapja meg a fás szárú növények kivágását engedélyező, vagy annak megtiltásáról szóló határozatot. Az engedélyes határozat tartalmazza a fás szárú növények pótlására meghatározott fajtát és annak mennyiségét, valamint a pótlási kötelezettség végrehajtásának módját és határidejét.

A növény pótlásának a költsége a kérelmezőt terheli.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy aki

  • a.) a fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti,  ötvenezer forintig terjedő;
  • b.)  fás szárú növényt engedély nélkül vág ki százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg.

*Rendelkezni jogosult: a 8/2008. (V.01.) KT rend. szerint, az ingatlan előtti közvetlen járda mellett lévő fás szárú növények vonatkozásában az ingatlan tulajdonosa, az útburkolat mellett lévő fás szárú növények esetében, pedig az út kezelője. A KT rend. 2. sz. mellékletében meghatározott közterületeken lévő fás szárú növényekről minden esetben a Városellátó Intézmény jogosult rendelkezni.

A törvényben megállapított ügyintézési határidő: 22 munkanap.

Ügyintéző: Baloghné Berezvai Csilla főkertész  226/1 szoba Tel.: 63/510-373

 Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig

Fakivágási kérelem --> Fájl mérete:91.76 KB Letöltések száma: 127
Fás szárú növények kivágási kérelme