Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Természetvédelmi ügyek

Az eljárás jogi alapja:

  • 1996.évi LIII. törvény a természet védelméről
  • 21/1993.(XI.19.) KT sz. rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól

Természetkárosítások, védett területek károsítása. Természeti élőhelyek veszélyeztetése, károsítása.

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: 22 nap

A kérelmet írásban kell benyújtani. Az eljárás illetéke 2.200.-Ft.

A fellebbezési eljárás illetéke 5000.-Ft.

Ügyintéző: Baloghné Berezvai Csilla    em.: 226/1 szoba  Tel.: 63/510-373     

                           E-mail: baloghcs@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig