Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Környezetvédelmi ügyek

Az eljárás jogi alapja:

  • 1995.évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
  • 8/2008. (V.01.) KT sz. rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól

Illegális szemét, veszélyes hulladék, szennyvíz és szippantott szennyvíz elhelyezés. Káros zaj, -szag és -anyag kibocsátás.

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: 22 munkanap

A kérelmet írásban kell benyújtani. Az eljárás illetéke 2.200.-Ft.

A fellebbezési eljárás illetéke 5000.-Ft.

Ügyintéző: Baloghné Berezvai Csilla    em.: 226/1 szoba   Tel.: 63/510-373     

                           E-mail: baloghcs@szentes.hu

 Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig