Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Belterületi csapadékvíz elvezetési kezelői ügyek

Az eljárás jogi alapja:

  • 1995. évi LVI. törvény a vízgazdálkodásról
  • 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
  • 232/1996.(XII.26.) Korm. sz. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
  • 21/1993.(XI.19.) KT sz. rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól

Árok és mirhó rekonstrukció, árok burkolás és lefedés. Kapubejáró áteresz építése, bővítése. Belső csapadékcsatorna csapadékvíz árokba való bekötése.

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: 22 munkanap

Ügyintéző: Korom Pál    226/1 szoba   Tel.: 63/510-373    

Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig