Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Vízügyi igazgatás

Nortonkút engedélyezés

Az eljárás jogi alapja: 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: 22 munkanap

Az engedélyezés két önálló szakaszban valósul meg.

Elsőként a létesítési vízjogi engedélyt kell megszerzi. A kút megvalósulását követően kell megszerezni az üzemelési vízjogi engedélyt. A kút használatba vétele csak ezután lehetséges. A létesítési vízjogi engedélyt 2.200 Ft illetékbélyeggel ellátott kérelemmel kell megkérni, amelynek kötelező melléklete a tulajdont igazoló irat. Társtulajdon esetén szükséges a tulajdonos társak hozzájáruló nyilatkozata is. Az üzemelési vízjogi engedélyt 2.200 Ft illetékbélyeggel ellátott kérelemmel kell megkérni, amelynek kötelező melléklete a kútfúró által kiadott kútfúrási adatlap.

Fellebbezés esetén mindkét esetben 5.000 Ft az eljárás illetéke.

 

Vízbekötési, fővízmérő elhelyeztetési, szennyvízbekötési és  egyedi szennyvíz elhelyezési ügyek

Az eljárás jogi alapja:

  • 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
  • 38/1995.(IV.5.) Korm. sz. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: 22 munkanap

A kérelmet írásban kell benyújtani. Az eljárás illetéke 2.200 Ft.

A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft.

Ár- és belvízvédelmi, valamint a Tisza folyóhoz és a Kurca főcsatornához kapcsolódó ügyek

Az eljárás jogi alapja:

  • 1995. évi LVI. törvény a vízgazdálkodásról
  • 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
  • 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet az árvíz- és belvízvédekezésről
  • 232/1996.(XII.26.) Korm. sz. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: 22 munkanap

Ügyintéző: Korom Pál    226/1 szoba   Tel.: 63/510-373    

Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig