HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategória

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Vízügyi igazgatás

Nortonkút engedélyezés

Az eljárás jogi alapja: 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: 22 munkanap

Az engedélyezés két önálló szakaszban valósul meg.

Elsőként a létesítési vízjogi engedélyt kell megszerzi. A kút megvalósulását követően kell megszerezni az üzemelési vízjogi engedélyt. A kút használatba vétele csak ezután lehetséges. A létesítési vízjogi engedélyt 2.200 Ft illetékbélyeggel ellátott kérelemmel kell megkérni, amelynek kötelező melléklete a tulajdont igazoló irat. Társtulajdon esetén szükséges a tulajdonos társak hozzájáruló nyilatkozata is. Az üzemelési vízjogi engedélyt 2.200 Ft illetékbélyeggel ellátott kérelemmel kell megkérni, amelynek kötelező melléklete a kútfúró által kiadott kútfúrási adatlap.

Fellebbezés esetén mindkét esetben 5.000 Ft az eljárás illetéke.

 

Vízbekötési, fővízmérő elhelyeztetési, szennyvízbekötési és  egyedi szennyvíz elhelyezési ügyek

Az eljárás jogi alapja:

  • 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
  • 38/1995.(IV.5.) Korm. sz. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: 22 munkanap

A kérelmet írásban kell benyújtani. Az eljárás illetéke 2.200 Ft.

A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft.

Ár- és belvízvédelmi, valamint a Tisza folyóhoz és a Kurca főcsatornához kapcsolódó ügyek

Az eljárás jogi alapja:

  • 1995. évi LVI. törvény a vízgazdálkodásról
  • 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
  • 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet az árvíz- és belvízvédekezésről
  • 232/1996.(XII.26.) Korm. sz. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: 22 munkanap

Ügyintéző: Korom Pál    226/1 szoba   Tel.: 63/510-373    

Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig