Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Útkezelői tevékenység önkormányzati tulajdonú úthálózaton

Az eljárás jogi alapja:

  • a többszörösen módosított 1988. évi I. törvény A közúti közlekedésről, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT. Rendelet
  • a többszörösen módosított 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről.
  • 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet A közutakon végzett munkák elkorlátozásáról és forgalombiztonsági követelményeiről.
  • a többszörösen módosított 19/1994. (V.31.) HKVM rendelet a közutak igazgatásáról.

Elintézési határidő: ügyfél kérelmére indult eljárásban 30 nap /illetékmentes/, amely indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható.

A hatáskör nem terjed ki a forgalomszabályozásnál jelzett, KHT. kezelésű úthálózatra. 

Útkezelői hozzájárulás köteles munkák:

  • Útburkolatot érintő közműépítések, bekötések
  • Útburkolathoz kapcsolódó gépjármű várakozó helyek építése.
  • Kapubejárók létesítése.
  • Ingatlanok használati mód változása
  • Útburkolatot érintő rendezvények, útlezárások

Amennyiben az eljárás magasabb szintű eljáráshoz kapcsolódik, úgy annak keretén belül kell a hozzájárulást kiadni.

Az útkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez engedélyezési tervdokumentációt, – kapubejáró létesítése iránti kérelemhez vázrajzot –  kell becsatolni.

Ügyintéző: Cseuz András Csaba em.: 226/2 szoba    Tel.: 63/510-356    cseuz@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig

Közútkezelői hozzájárulás, közterület-használati megállapodás kezdeményezés --> Fájl mérete:58.12 KB Letöltések száma: 136
Közútkezelői hozzájárulás, közterület-használati megállapodás kezdeményezésének adatlapja