Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Járdaépítés – fennmaradási engedélyezési eljárás

Az eljárás jogi alapja:

  • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21) MT. rendelet
  • A 16/2202. (II. 28.) KöViM rendelettel módosított, Az utak építésének, forgalomba 
  • helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet
  • 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet Az útügyi hatósági eljárások díjairól.
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban KET).

Elintézési határidő a KET-ben meghatározott esetek kivételével:  45 munkanap

A kérelemhez mellékelni kell 4 példány + az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságokonként 2 példány építési – engedélyezési tervdokumentációt.

Ügyintéző: Cseuz András Csaba           63/510-356   cseuz@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig