HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategória

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Járdaépítés – fennmaradási engedélyezési eljárás

Az eljárás jogi alapja:

  • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21) MT. rendelet
  • A 16/2202. (II. 28.) KöViM rendelettel módosított, Az utak építésének, forgalomba 
  • helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet
  • 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet Az útügyi hatósági eljárások díjairól.
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban KET).

Elintézési határidő a KET-ben meghatározott esetek kivételével:  45 munkanap

A kérelemhez mellékelni kell 4 példány + az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságokonként 2 példány építési – engedélyezési tervdokumentációt.

Ügyintéző: Cseuz András Csaba           63/510-356   cseuz@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig