Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Műszaki Iroda

 • Telephely alkalmasságának igazolása (3,5 t<)
 • Közterület használatának engedélyezése és díjai
 • Üzenetküldés
 • Szentes város építési szabályzata
 • Építésügyi hatósági engedélyek
 • Közterület használatának engedélyezése
 • Járdaépítés — fennmaradási engedélyezési eljárás
 • Forgalomszabályozás (Önkormányzati úthálózat)
 • Útkezelői tevékenység önkormányzati tulajdonú úthálózaton
 • Vízügyi igazgatás
 • Belterületi csapadékvíz elvezetési kezelői ügyek
 • Környezetvédelmi ügyek
 • Természetvédelmi ügyek
 • Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyek
 • Városfejlesztés