Programok

 • 10. 22. – 01. 31.:Nézőpontok c. kiállítás látogatható
 • 11. 30. – 01. 22.:„SZÉK” című fotókiállítás
 • 11. 30. 9:00 – 13:00:Könyvtárhasználati vetélkedő
 • 11. 30. 15:00 – 16:00:Titokzatos ásványok világa
 • 11. 30. 18:00 – 19:00:„SZÉK” című fotókiállítás megnyitója
Több... »     Következő »

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategóriák

Fotók Szentesről

Városháza éjjel

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Hadirokkant hadigondozásba vétele

Hadigondozásra jogosult az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki

 • katonai szolgálat,
 • kötelező katonai előképzés,
 • légitámadás és hadművelet,
 • visszamaradt robbanóanyag felrobbanása

során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett (hadirokkant).

A hadirokkantat a hadieredetű fogyatkozás által bekövetkezett munkaképesség-csökkenésének mértéke szerint járadékosztályba kell sorolni, hadirokkant járadékának összege a besorolástól függ. Azt a hadirokkantat, aki orvosi szakvélemény szerint mások rendszeres ápolására szorul, a járadékon felül havonta pótlék is megilleti.

Hadirokkant egyösszegű térítése: az a hadirokkant, akinek a korabeli hadigondozó hatóság által megállapított pénzellátását 1944. december 22-ét követően politikai okból megszüntették, szüneteltették, ill. ilyen ellátás iránti igényét politikai okból elutasították, továbbá ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, az elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult. Meg kell állapítani az egyösszegű térítést annak a hadirokkantnak is, akinek hadigondozotti igényjogosultsága 1991. december 31. előtt fennállt, de számára pénzellátást ezen időpontot követően állapítottak meg. Összege a hadirokkant járadékosztálytól függ.

A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, azt a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani. Ennek során a kérelmezőnek kell bizonyítani a fogyatkozás hadi eredetét. A hadigondozás iránti igény határidő-korlátozás nélkül bármikor előterjeszthető, a kérelemről jegyzőkönyv készül, csatolandó az összes rendelkezésre álló korabeli irat.

Temetési hozzájárulás: a járadékban részesült hadirokkant halála esetén temetési hozzájárulást kell folyósítani annak, aki igazolja, hogy a temetés költségeit fedezte.

Az elhunyt hadirokkant lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalnál kell a kérelmet benyújtani annak a személynek, akinek a nevére a temetési számla van kiállítva. Csatolandó a temetési számla eredeti példánya és a halotti anyakönyvi kivonat, azokat záradékolás után visszaküldjük.

Az ellátásra való jogosultságot a Szociálpolitikai Osztály állapítja meg, az ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. 

Az eljárás jogi alapja:

 • 1994. évi XLV. tv. a hadigondozásról
 • 113/1994. /VIII.31./ Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról 

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Szociálpolitikai Osztály fsz. 118. szoba (Tel: 63/510-375)

Ügyintézők:

 • Bede Andrásné
 • Sipos Ferencné

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8 – 16 óra