Programok

 • 10. 22. – 01. 31.:Nézőpontok c. kiállítás látogatható
 • 11. 16. – 11. 28.:Tokácsli Lajos emlékkiállítás (Tokácsli Galéria)
 • Ma 15:00 – 16:00:Józsa Károly kiállításának megnyitója (Könyvtár)
 • Ma 15:00 – 21:00:???Mozdulj rá! (IH)???
 • Ma 17:00 – 18:00:SZENTES-Szeged KKSE II. női kézilabda mérkőzés
Több... »     Következő »

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategóriák

Fotók Szentesről

dsc_1709

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Személygépkocsi átalakítási támogatás

Az átalakítási támogatás:

 • a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, ill. személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá
 • a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását, vagy
 • a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás.

Mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30.000 Ft. A támogatásra ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult.

Nem jogosult támogatásra, akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét meghaladja.

A támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható.

Csatolandó mellékletek:

 • a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény, amit a háziorvos, vagy beutalása alapján szakorvos állít ki (azoknak, akik már részesültek támogatásban és állapotuk végleges, új szakvéleményt nem kell beszerezniük)
 • a kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolata, ill. szállítást vállaló nyilatkozat
 • nyilatkozat, hogy hét éven belül nem részesült támogatásban.

Az átalakítási támogatás tárgyévi kielégítéséről a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hiva-tal Szociális és Gyámhivatala az általa létrehozott bizottság véleményének figyelembevételé-vel dönt és értesíti a kérelmezőt. 

Az eljárás jogi alapja:  

 • 164/1995. /XII.27./ Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Szociálpolitikai Osztály fsz. 118. szoba (Tel: 63/510-375)

Ügyintézők:

 • Bede Andrásné
 • Sipos Ferencné

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8 – 16 óra

Kérelem (0417) - SZGK -átalakítás --> Fájl mérete: Letöltések száma: 271
0417. sz. személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelem