Programok

 • 10. 22. – 01. 31.:Nézőpontok c. kiállítás látogatható
 • 11. 30. – 01. 22.:„SZÉK” című fotókiállítás
 • Ma 16:30 – 18:00:Gyermek klub- Kézműves foglalkozás (IH)
 • Ma 18:00 – 19:00:"Táncol a Tisza"
 • 12. 02. 9:00 – 13:00:Könyvtárhasználati vetélkedő
Több... »     Következő »

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategóriák

Fotók Szentesről

szentes_018

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Teljes hatályú apai elismerés

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot bármely jegyzői gyámhatóság felveheti, utána egy példányt át kell tenni az illetékes gyámhivatalhoz, illetve anyakönyvvezetőhöz.

Az eljárást megindíthatja:

 • a Városi Gyámhivatal (hivatalból)
 • Anya (vagy más törvényes képviselő)
 • a gyermeket elismerni szándékoz férfi,
 • a 14. életévét betöltött gyermek,
 • anyakönyvvezető

Nyilatkozatot lehet tenni:

 • a gyermek születése előtt — fogamzási idő kezdetétől,
 • gyermek születése után,
 • képzelt apa bejegyzését követően is sor kerülhet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére (a képzelt apa bejegyzését elrendelő határozatot ez a nyilatkozat hatályon kívül helyezi)

FONTOS! A NYILATKOZATOT CSAK SZEMÉLYESEN LEHET MEGTENNI.

Eljárás menete:

 Önkéntes megjelenés esetén:

1) Annak vizsgálata, hogy nem kell-e más férfit a gyermek apjának tekinteni.

2) A nyilatkozó apa és a gyermek között legalább 16 év különbség van-e?

3) Méhmagzat esetén szakorvosi bizonyítvány.

4) A nyilatkozattévők nagykorúak-e?

 • a) ha az apa kiskorú: törvényes képviselőjének hozzájárulása is kell – városi gyámhivatal pótolhatja,
 • b) méhmagzat elismerésénél, ha az anya kiskorú, a méhmagzat részére gondnokot kell rendelni (az anya lakóhelye szerint illetékes városi gyámhivatal részéről).

5) Az apai elismerő nyilatkozatról jegyzőkönyv felvétele.

6) A jegyzőkönyvnek a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőhöz való megküldése.

Hivatalból történő eljárás esetén:

 • az anyakönyvvezető értesíti a jegyzőt az apai adatok nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről,
 • a jegyzői gyámhatóság értesíti az anyát arról, hogy bármely gyámhatóság, vagy gyámhivatal felveheti a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot.

7) A jegyzői gyámhatóság átteszi az illetékes városi gyámhivatalhoz az iratokat, ha:

 • 30 napon belül nem kerül sor apai elismerő nyilatkozat felvételére,
 • a hozzájáruló nyilatkozatot pótolni kell,
 • a méhmagzat részére gondnokot kell rendelni,
 • a gyermeknek gyámot kell rendelni, mert az anya kiskorú.

 Az eljárás jogi alapjai:

 • 1952. évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról 36 § a) pont és 37. §
 • 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 54-59. §-ok

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fszt. 113. szoba (Tel.: 510-331)

Ügyintéző: Aradi Noémi

Ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön 8-16 óráig