Programok

 • 10. 22. – 01. 31.:Nézőpontok c. kiállítás látogatható
 • 11. 16. – 11. 28.:Tokácsli Lajos emlékkiállítás (Tokácsli Galéria)
 • Ma 17:00 – 19:00:Barthás Szalagavató Bál
 • 11. 28. 9:00 – 14:00:Országos Kötélugró Csapatbajnokság
 • 11. 28. 9:00 – 12:00:Sakkverseny (MKKK)
Több... »     Következő »

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategóriák

Fotók Szentesről

dsc_1770

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult: 

 • az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú,
 • az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülő,
 • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
 • a központi szociális segélyben részesülő,
 • a rokkantsági járadékos,
 • az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban,
 • az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Normatív alapon közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében 150 %-át.

Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultsága állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek is, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a személyi adatokat igazoló okmányt, TAJ számot tartalmazó hatósági bizonyítványt.

Csatolandó mellékletek:

 • a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolás, kivéve, ha normatív és méltányossági kérelem esetén 18 hónapnál nem régebbi szakhatósági állásfoglalással rendelkezik és kérelme elbírálását annak alapján kéri
 • alanyi jogosultság esetén a jogosultságot igazoló okirat
 • normatív alapon és méltányosságból a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, alanyi jogosultság esetén két évre, normatív alapon és méltányosságból egy évre kerül megállapításra, megújítását újból kérelmezni kell.

Az eljárás jogi alapja:  

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 24/1999. (IX.03.) KT. sz. rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Az ügyintézés helye:   6600 Szentes, Kossuth tér 6.,  Szociálpolitikai Osztály fsz. 118. szoba (Tel: 63/510-375)

Ügyintézők:

 • Bede Andrásné
 • Sipos Ferencné 

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8 – 16 óra

Kérelem (0516) --> Fájl mérete:456.61 KB Letöltések száma: 570
0516. sz. kérelem a közgyógyellátás megállapítására