Programok

 • 10. 22. – 01. 31.:Nézőpontok c. kiállítás látogatható
 • 11. 16. – 11. 28.:Tokácsli Lajos emlékkiállítás (Tokácsli Galéria)
 • Ma 13:00 – 15:00:Megyei Mesemondó Verseny 1-4. évfolyam számára
 • Ma 16:00 – 20:00:Városi Gólyavetélkedő (IH)
 • Ma 16:30 – 18:00:Árpád népe-Gyula népe régészeti kiállítás megnyitója
Több... »     Következő »

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategóriák

Fotók Szentesről

dsc_2641

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Adósságkezelési szolgáltatás

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet az a család vagy egyedül élő személy,

akinek az adóssága

 • meghaladja az 50.000,-Ft-ot, kevesebb mint 266.000,-Ft,
 • közüzemi díj tartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
 • hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződés esetén az adósság meghaladja a 200.000,-ft-ot és kevesebb mint 533.000,-ft.
 • a tartozás a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban keletkezett,
 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
  • több személy együttélése esetén a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át,
  • egyedül élő esetén a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át.
 • a lakás alapterülete:
  • 1 személy esetén 35 m2,
  • 2 személy esetén 45 m2,
  • 3 személy esetén 55 m2,
  • 4 személy esetén 65 m2,
  • 4 személy felett minden további személy esetén plusz 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
 • nem rendelkezik egynél több lakás tulajdonjogával, bérleti haszonélvezeti jogával, vagy egyéb ingatlannal,
 • vállalja, hogy az adósságkezelési szolgáltatás körébe vont kötelezettségeinek havonta rendszeresen eleget tesz,
 • vállalja, hogy az adósságkezelési támogatás körébe vont kötelezettségei tekintetében hitelezőit a titoktartási kötelezettség alól felmenti,
 • vállalja az adósságcsökkentési támogatás rá eső részének megfizetését és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, együttműködést.

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére személyesen vagy megbízottja útján.

A kérelmet a Családsegítő Központ adótanácsadójánál lehet benyújtani.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható egy összegben vagy havi részletekben az adós vállalásától függően.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedeleméről szóló igazolások,
 • minden más egyéb jövedelemről nyilatkozat,
 • az adósságkezelési támogatás körébe vonható tartozások (legalább 6 havi),
 • közüzemi igazolások (víz, villany, gáz, pénzintézeti tartozás, szemétszállítási díj, közös költség, távhő, lakbér hátralék, hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék),
 • a lakás alapterületét hitelesen igazoló bizonylatok (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, használatba vételi engedély),
 • a hátralékról szóló megállapodás a szolgáltatóktól.

Az adósságkezelési támogatás időtartama: Legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

A támogatás összege:

 • Az adósságcsökkentési támogatás összege nem haladhatja meg az adósság 75%-át, és összege legfeljebb 200.000,-Ft lehet.
 • Az adósságcsökkentési támogatásra jogosult személyeknek lakásfenntartási támogatást is kell biztosítani.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 • 24/1999.(IX.03.) KT. sz. rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Az ügyintézés helye:  6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 117. sz. szoba (tel.: 510-337)

Ügyintézők: 

 • Bódiné Pajkos Ibolya
 • Varga Lajosné

Ügyfélfogadási idő:  hétfőn és csütörtökön 8.00-16.00-ig.

Adósságkezelési és ahhoz kapcsolódó lakásfennt.támogatás - kérelem --> Fájl mérete:289.42 KB Letöltések száma: 575
Adósságkezelési és ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás beadásához szükséges nyomtatvány