Programok

  There are no events.
Több... »     Következő »

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategóriák

Fotók Szentesről

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Örökbefogadhatónak nyilvánítás

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 48/A. § (1)-(4) bek., Gyár. 7. § b.) pont, Gyvt. 128. §,  Gyer. 37. §

Hatáskör:

 • Városi Gyámhivatal
 • Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (előkészítő)

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. §

Eljárás megindítására jogosultak:                          

 • Gyermekvédelmi Szakszolgálat, gyermekotthon, nevelőszülői hálózatot működtető javaslatára az átmeneti nevelésbe vett gyermek gyámja, gyermekjogi képviselő
 • hivatalból.

Örökbefogadhatónak nyilvánítható az átmeneti nevelésbe vett gyermek, ha:

 • a szülő gyermekével önhibájából nem tart kapcsolato és életvitelén, körülményein az átmeneti nevelés megszüntetése érdkében nem változtat, vagy a szülő fél éven át gyermekével semmilyen formában nem tart kapcsolatot. (Meg kell hallgatni a gyermek szülőjét, gyámját, a gyermek gondozását ellátó nevelőszülőt és környezettanulmányt kell készíteni).
 • a szülő tartózkodási helyét az új tartózkodási helye megjelölése nélkül megváltoztatja. [Intézkedni kell a szülő(k) felkutatása iránt és meg kell hallgatni a gyermek gyámját és az őt gondozó nevelőszülőt.]

Eljárás menete:

 • 1. Meghallgatások (a meghallgatandó személyek körét LÁSD: Gyvt 128. §).
 • 2. Környezettanulmány készítése (ha a szülő életvitele, körülményei miatt került a gyermek átmeneti nevelésbe).
 • 3. A gyermek gyámjának nevelőszülőjének meghallgatása, az ismeretlen helyen tartózkodó szülő felkutatása.
 • 4. Határozathozatal előtt minden esetben be kell szerezni:
  • a szülő utolsó (ismert) lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat véleményét,
  • - a szakszolgálat véleményét az elhelyezési tervben foglaltak teljesítéséről,
  • - a gyermek gyámjának (nevelőszülői hálózat működtetőjének) véleményét a gyermek-szülő kapcsolat alakulásáról.

Az örökbefogadhatónak nyilvánítással egyidejűleg, ha a gyermek érdekében szükséges, a kapcsolattartás szünetelését vagy korlátozását is el lehet rendelni.

 • Ha az örökbefogadhatónak nyilvánítási eljárás kezdeményezésének indoka az, hogy a szülő önhibájából nem tart rendszeres kapcsolatot a gyermekkel, a szülő körülményeit is mérlegelni kell.
 • Ha a városi gyámhivatal nem kezdeményez a szülői felügyeleti jog megszüntetése érdekében pert, soron kívül kell eljárni!

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet