HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategória

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Egyéb adóigazgatási eljárás

Részletfizetés, fizetéshalasztás (fizetéskönnyítés): Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

Feltétele: A fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. (látszik a fizetési szándék) A fizetési nehézség átmeneti jellegű.

Adómérséklés:

  • Csak nagyon indokolt esetben van rá lehetőség, ha a fizetéskönnyítéssel a nehézség nem oldható fel.
  • Magánszemély esetén: mérsékelhető az adó, a pótlék és bírság tartozás akkor, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
  • Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén: csak a pótlék illetve a bírság mérsékelhető kivételes méltányosságból – fizetéskönnyítéssel sem orvosolható nehézség esetén – ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet ellehetetlenítené. A mérséklést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A kérelemnek tartalmaznia kell az összeget, a tartozás jogcímét amelyre a könnyítést, mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot amely alátámasztja a kérelmet. Mellékelni kell a legutolsó havi jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, jövedelemigazolást, a kiadásokat bizonyító számlákat, egyéb bizonylatokat, vállalkozó, vállalkozás esetén a tevékenység adatait tartalmazó adatlapot.

Az adóhatóság a kérelem jogosságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint környezettanulmányt végez, ill. további dokumentumokat kér be az ügyféltől. A fizetéskönnyítés időtartamára az adós tulajdonában lévő ingatlanára jelzálogjog bejegyeztetésére kerül sor.

Eljárási illeték:
magánszemélyek kérelme esetén 0 Ft
gazdálkodó szervezetek kérelme esetén 10000 Ft.

Magánszemély részére indokolt esetben költségmentesség kérhető, melynek jogossága az eljárás lefolytatásához szükséges környezettanulmány során kerül megvizsgálásra.

Az ügyintézés ideje: A kérelem benyújtásától számítva maximum 20 nap

Az eljárás jogi alapjai:

  • Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv. 133. § – 134. §
  • Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-389)

Ügyintéző: Tonnesné Kiss Ildikó irodavezető

Ügyfélfogadási idő: Hétfő és csütörtök 8:00-16:00 óra között.

Méltányossági kérelem --> Fájl mérete:130.66 KB Letöltések száma: 2114
Kérelem minta magánszemélynek
Méltányossági kérelem + Adatlap vállalkozóknak --> Fájl mérete:151.63 KB Letöltések száma: 738
Méltányossági kérelem + Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához
Méltányossági kérelem + Adatlap vállalkozásoknak --> Fájl mérete:142.55 KB Letöltések száma: 820
Méltányossági kérelem + Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához