HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategória

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Adó- és értékbizonyítvány kiadása

Kiadható: külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz.

  • Hagyatéki eljáráshoz
  • Gyámhatósági ügyekhez
  • Földterület felajánláshoz életjáradék ellenében
  • Bírósági végrehajtói ügyekhez
  • APEH végrehajtói ügyekhez

Kiadja: Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat adóirodája.

Tartalmazza: az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az eljárás illetéke: 4000,- Ft

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni Szentes Város Önkormányzat 11735043-15726920-03470000 számú „Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla” javára átutalással vagy csekken. A szükséges csekk beszerezhető az adóiroda 125-ös szobájában.

Ügyintézéshez szükséges: Az értékelni kért ingatlan tulajdoni lap másolata

Az ügyintézés ideje: általában 1-2 nap, legfeljebb 8 nap

Az eljárás jogi alapjai: Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 101. §; és mellékletének XIX. fejezete

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-330)

Ügyintéző: Nagy-Mélykúti Stefánia

Ügyfélfogadási idő: hétfőtőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.