Programok

 • 10. 22. – 01. 31.:Nézőpontok c. kiállítás látogatható
 • 11. 16. – 11. 28.:Tokácsli Lajos emlékkiállítás (Tokácsli Galéria)
 • Ma 17:00 – 19:00:Barthás Szalagavató Bál
 • 11. 28. 9:00 – 14:00:Országos Kötélugró Csapatbajnokság
 • 11. 28. 9:00 – 12:00:Sakkverseny (MKKK)
Több... »     Következő »

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategóriák

Fotók Szentesről

1913_jarasbirosag_untermuller

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Termőföld bérbeadás jövedelem adója

Eljáró adóhatóság: a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság

Termőföld haszonbérbeadása: a termőföld magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület bérbeadás

Az adó alapja: A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének (ide értve a földjáradékot is) egésze. (Szja.tv. 17.§. (4) bekezdése)

Az adó mértéke: 2011.évtől: az adó alap 16 %-a (Szja.tv. 8. §. (1) bekezdése)

Adózás típusa: önadózás, jövedelme adóját, a magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha a bevétel kifizetőtől származik, akkor az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Ha a kifizető elmulasztotta az adó levonását, vagy a bérleti díjat természetben fizette ki, az adókötelezettséget a magánszemélynek kell teljesíteni

Mentesség: Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri.

Bevallás határideje:

 • Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig
 • Kifizető esetében: a levonás évét követő év február 15-ig

Befizetés határideje:

 • Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig
 • Kifizető esetében: A kifizetést követő hónap 12. napjáig

Befizetés módja: csekken vagy átutalással a 12066007- 00372987- 00100009 számlaszámra

Az eljárás jogi alapjai:

 • A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. tv.74. §.
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 176. § és a 3. sz melléklet A/II. rész

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 106. számú szoba (Tel.: 63/510-389)

Ügyintéző: Tonnesné Kiss Ildikó irodavezető

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány és csekk a Polgármesteri Hivatal 106. számú szobájában térítésmentesen beszerezhető, kérésre postázzuk illetve a bevallás letölthető.

Kifizető bevallása --> Fájl mérete: Letöltések száma: 628
Szentes város önkormányzati adóhatóságához a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó ……….évi jövedelme utáni adójáról
Kifizető analitikája --> Fájl mérete: Letöltések száma: 565
Adatlap a termőföld bérbeadásból származó jövedelemről és a levont adóról
Magánszemély bevallása --> Fájl mérete: Letöltések száma: 650
A bérbeadó magánszemély bevallása Szentes Város önkormányzati adóhatóságához a termőföld-bérbeadásból származó …………… évi jövedelme adójáról