Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Gépjárműadó

Az adó mértéke:

Év

Ft / 100 kg

Tételesen adózó járművek (Ft/db)

2010 1200 Ft / 100 kg Nincs
2011 légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 1200 Ft/100 kg
nem légrugós1380 Ft/100 kg
Nincs
2012 légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 1200Ft/100 kg
nem légrugós1380 Ft/100 kg
2013 I. félévben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 1200Ft/100 kg
nem légrugós1380 Ft/100 kg

II. félévben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 850 Ft/100 kg nem légrugós1380 Ft/100 kg

2014 légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 850 Ft/100 kg
nem légrugós1380 Ft/100 kg
2015 légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 850 Ft/100 kg
nem légrugós1380 Ft/100 kg

Autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi illetve tehergépjármű esetében az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1380 Ft, légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 850 Ft,

2010. január 01-től

 • – gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
 • – gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
 • – gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
 • – gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
 • – gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

2010.01.31-től: Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni.

Befizetési határidők:

 • I. félévben: március 15
 • II. félévben: szeptember 15,
 • évközben adókötelessé váló jármű esetében az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint

Adókötelezettség kezdete:

 • Használt gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1-től
 • Új gépjármű vásárlása esetén: a vásárlás napját követő hónap 1. napjától
 • Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjától
 • Külföldről behozott jármű esetén: a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napjától
 • „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén: a rendszámtábla kiadásakor keletkezik

Mentességek 2011.01.01-től:

A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

 • Nyilatkozat alapján a társadalmi szervezet, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű abban az évben, amelyet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelem- (nyereség) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett
 • A költségvetési szerv,
 • Az egyház, tulajdonában lévő gépjármű.
 • A helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű (ha az adóalany  nettó árbevételének legalább 75%-a ilyen tevékenységből származik)
 • A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi
 • a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben
 • Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja.
 • Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. Tv-ben kihirdetett Békepartnerség és más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű

Kedvezmények:

 • 20 %-os adókedvezmény illeti meg:
  • azon autóbuszt, tehergépjárművet amelynek környezetvédelmi osztályba sorolása „5”, „6” „7” vagy „8” (6/1990.(IV.12) KöHÉM rendelet 5.számú melléklet II. alpontja szerint);
 • 30 %-os adókedvezmény illeti meg
  • azon autóbuszt, tehergépjárművet és nyergesvontatót, amelynek környezetvédelmi osztály kódja „9”, „10’, „11” vagy „12”;
 • 50 %-os adókedvezmény illeti meg
  • azt a nyergesvontatót, amelynek környezetvédelmi osztály kódja „9”, „10’, „11” vagy „12.

Bevallási kötelezettség: 2004.01.01-től nincs. Az adó kivetése a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján történik. Kivéve a mentesség megnyíltának vagy megszűnésének bejelentése, amelyet továbbra is az ügyfél feladata.

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv. 176. §
 • A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-330)

Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc

Ügyintéző: Nagy-Mélykúti Stefánia

Ügyfélfogadási idő: hétfőtőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány letölthető, vagy térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 105-ös szobájában

Nyomtatvány a mentesség igénybevételéhez, megszűnéséhez --> Fájl mérete: Letöltések száma: 788
Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz
Nyomtatvány a kombinált áruszállítás miatti mentesség igénybevételéhez --> Fájl mérete: Letöltések száma: 539
Bejelentés a kombinált áruszállítás esetén a belföldi forgalmi rendszámú tehergépjárművek után az adóalanyt megillető adókedvezmény igénybevételéhez [A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. § (4)-(6) bek.]