Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Helyi iparűzési adó

Az adó alanya:

Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző

  • Az szja. törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég;
  • Az szja. törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, ha az őstermelői tevékenységből származó bevétele meghaladja a 600 ezer forintot;
  • Jogi személy (a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló is)
  • Egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

Önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:

  • Mentes az adó megfizetése alól az az adóalany, aki/amely a település illetékességi területén székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik és a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1,8 millió forintot.
  • A háziorvos, védőnő vállalkozó, az alapellátást nyújtó fogorvos az önkormányzatra jutó megosztás szerinti helyi iparűzési adójából az adóévben 50%-os adókedvezményben részesül, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, és nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

Az adó alapja: a helyi adókról szóló 1990. évi C. tövény szerinti adóalap

 

 Az adó mértéke:
Állandó jellegű tevékenység esetén: Az önkormányzat illetékességi területére eső adóalap 2 %-a
Ideiglenes jellegű tevékenység esetén: 5000 Ft/nap

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31.

Befizetési határidők:

Első félévi előleg március 16
Előző évi adókülönbözet május 31
Második félévi előleg szeptember 15
Feltöltés december 20

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11735043-15726920-03540000 számlaszámra

Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc

Az eljárás jogi alapjai:

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 26/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-326)

Ügyintéző: Jánosi Csaba

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány – bejelentkezési lap, bevallás, csekk – térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 105-ös szobájában, vagy kérésre postázzuk.

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés --> Fájl mérete:415.57 KB Letöltések száma: 4984
Helyi iparűzési adó bejelentkezési lap (benyújtandó a vállalkozói engedély v. cégbejegyzés keltétől számított 15 napon belül)
Ideiglenes iparűzési adó bevallása --> Fájl mérete:94.19 KB Letöltések száma: 842
Szentes Város területén ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóköteles tevékenységet folytatók részére
Bevallást helyettesítő őstermelői nyilatkozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1592
Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozat őstermelők részére
2010. évi iparűzési adó bevallás --> Fájl mérete:253.92 KB Letöltések száma: 2061
Helyi iparűzési adó bevallás 2010. adóévről Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
2011. évi iparűzési adó bevallás --> Fájl mérete:254.79 KB Letöltések száma: 2303
Helyi iparűzési adó bevallás 2011. adóévről Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
2012. évi iparűzési adó bevallás --> Fájl mérete:261.08 KB Letöltések száma: 1561
Helyi iparűzési adó bevallás 2012. adóévről Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
2013. évi iparűzési adó bevallás --> Fájl mérete:303.23 KB Letöltések száma: 1706
Helyi iparűzési adó bevallás 2013. adóévről Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
2014. évi iparűzési adó bevallás --> Fájl mérete:303.82 KB Letöltések száma: 1443
Helyi iparűzési adó bevallás 2014. adóévről Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
2015. évi iparűzési adó bevallás --> Fájl mérete:303.6 KB Letöltések száma: 2187
Helyi iparűzési adó bevallás 2015. adóévről Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
2016. évi iparűzési adó bevallás --> Fájl mérete:366.48 KB Letöltések száma: 1437
Helyi iparűzési adó bevallás 2016. adóévről Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
Bevallás a 20…... évi helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről --> Fájl mérete:102.58 KB Letöltések száma: 1087
Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
2017. évi iparűzési adóbevallás --> Fájl mérete:1.65 MB Letöltések száma: 1002
Helyi iparűzési adó bevallás 2017. adóévről Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
2018. évi iparűzési adó bevallás --> Fájl mérete:1.68 MB Letöltések száma: 281
Helyi iparűzési adó bevallás 2018. adóévről Szentes város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről