Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Idegenforgalmi adó

Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén lévő kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszaka

Mentes az adó megfizetés alól:

 • a 18 év alatti,
 • a 70 év feletti,
 • az egészségügyi és szociális intézményben ellátott magánszemély
 • a közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
 • hatóság vagy bíróság intézkedése miatt,
 • szolgálati kötelezettség miatt,
 • szakképzés miatt,
 • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén, munkavégzés miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély

Az adó mértéke 2011. évtől: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft/fő/éj

Bevallás határideje: A tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.  A bevallást a szállásadónak kell elkészíteni és benyújtani.

Befizetés határideje: A beszedést követő hó 15. napjáig. A szállásadó fizeti be.

Befizetés módja: Készpénz-átutalási megbízáson (csekk, mely beszerezhető a hivatal 125-ös szobájában) vagy átutalással a 11735043-15726920-03090000. számlaszámra

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2017.évi CL. tv.
 • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
 • Szentes Város Önkormányzat Képviselő–testületének az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 27/2015. (XI.13.) Kt. számú rendelete

Az ügyintézés ideje: kb.: 5-10 perc

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Okmányiroda, földszint 106. számú szoba (Tel.: 63/510-389 )

Ügyintéző: Tonnesné Kiss Ildikó irodavezető

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig

Az ügyintézéshez szükséges bejelentkezési és bevallási nyomtatvány letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal 125. számú szobájában térítésmentesen beszerezhető a csekkel együtt, vagy kérésre postázzuk.

 

Bejelentkezés az idegenforgalmi adó hatálya alá --> Fájl mérete: Letöltések száma: 678
Bejelentési nyomtatvány a szállásadói tevékenység folytatásáról ( a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül)
Havi bevallás a beszedett idegenforgalmi adóról (2016) --> Fájl mérete:118.36 KB Letöltések száma: 801
A havonta beszedett tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóról, benyújtási határidő: tárgyhónapot követő hó 15-ig, [ART. 32. (4) bekezdése]
Nemleges nyilatkozat --> Fájl mérete:81.42 KB Letöltések száma: 615
Benyújtási határidő: tárgyhónapot követő hó 15-ig