Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Építményadó

Az adó tárgya: Az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a vállalkozási céllal kapcsolatban hasznosított épület, épületrész valamint a reklámfelület

Az adó alanya: aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, haszonélvezője

Mentesség, kedvezmény:

 • Mentes a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ill. nevelési , oktatási intézmény építménye;
 • A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában lévő építmény;
 • Az ingatlan nyilvántartási állapot szerint, állattartást szolgáló vagy növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, ha azt az adóalany tevékenységéhez kapcsolódóan használja;

Az adó alapja: Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

Az adó mértéke:

 •   I. zónában  600 Ft/m2. AZ építményadó fizetésre kötelezett adóalany az adótárgy használatbavételi engedélyének kiadását követő első évben az adómérték 0%-át, a használatbavételi engedély kiadását követő második évben 33,33%-át, a harmadik évben 66,67%-át és a negyedik évtől 100,00%-át köteles megfizetni.
 •   II. zónában az adóalap  30 m2-t meg nem haladó része után  0 Ft/m2, az adóalap 30 m2-t meghaladó része után 600 Ft/m2
 •   Reklámhordozo esetében: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F.§. 4 pontja szerinti reklámhordozó esetében az adó mértéke:
  a.)ha a reklámhordozó reklámközzétételre használható felülete nem haladja meg a 5 m2-t, a reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete után: 0 Ft/m2/év
  b.) ha a reklámhordozó reklámközzétételre használható felülete meghaladja a 5 m2-t, a reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete után: 12000Ft/m2/év

Az adóévben kizárólag az adóalany által, nonprofit jelleggel és kizárólag közösségi célra hasznosított adótárgy éves adójának mértéke az adóalap minden négyzetmétere után 0 Ft/m2

 I. zóna:  Az Ipari Park területe, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek.

II. zóna:  az I. zónába nem tartozó minden más terület.

Adatbejelentés határideje: Az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül

Befizetési határidő:

 • Első félévi adó – március 16
 • Második félévi adó – szeptember 15

Évközi adó megállapítás esetén a fizetési kötelezettséget megállapító határozatban foglaltak szerint.

Befizetés módja: átutalással a 11735043-15726920-02440000 számlaszámra, vagy az adóirodánál beszerezhető csekken.

Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjét szabályozó 2017. évi CL. tv.
 • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
 • Szentes Város önkormányzat Képviselő – testületének az építményadóról szóló módosított 3/2015 (II.03) Kt. számú rendelete

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-326)

Ügyintéző: Jánosi Csaba

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 105-ös szobájában.

Építményadó adatbejelentés --> Fájl mérete:344.91 KB Letöltések száma: 180

MEGÁLLAPODÁS --> Fájl mérete:90 KB Letöltések száma: 314
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Reklámfelületek építményadója:

Reklámfelületek építményadója 3/2015 (II.03.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:52.52 KB Letöltések száma: 85

ADATBEJELENTŐ LAP --> Fájl mérete:75.5 KB Letöltések száma: 101
ADATBEJELENTŐ LAP a reklámhordozó utáni építményadóról
Verzió: