Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Építményadó

Az adó tárgya: Az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a vállalkozási céllal kapcsolatban hasznosított, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész

Az adó alanya: aki a naptári és első napján az építmény tulajdonosa

Mentesség, kedvezmény:

 • Mentes a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ill. nevelési , oktatási intézmény építménye;
 • A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában lévő építmény;
 • Az ingatlan nyilvántartási állapot szerint, állattartást szolgáló vagy növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, ha azt az adóalany tevékenységéhez kapcsolódóan használja;

Az adó alapja: Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

Az adó mértéke:

 •   I. zónában  az adóalap minden megkezdet m2-e után 20 Ft
 •   II. zónában az adóalap  30 m2-t meg nem haladó része után  0 Ft/m2
                                 az adóalap 30 m2-t meghaladó része  után 600 Ft/m2

Az adóévben kizárólag az adóalany által, nonprofit jelleggel és kizárólag közösségi célra hasznosított adótárgy éves adójának mértéke az adóalap minden négyzetmétere után 0 Ft/m2

 I. zóna:  Az ipari park Északi zónájának keleti része, a Keleti zóna keleti része, a Déli zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek a melléklet szerinti térképvázlatnak megfelelően.

II. zóna:  az I. zónába nem tartozó minden más terület.

 

Építményadó melléklete --> Fájl mérete:608.91 KB Letöltések száma: 1002

Bevallás határideje: Az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül

Befizetési határidő:

 • Első félévi adó – március 16
 • Második félévi adó – szeptember 15

Évközi adó megállapítás esetén a fizetési kötelezettséget megállapító határozatban foglaltak szerint.

Befizetés módja: átutalással a 11735043-15726920-02440000 számlaszámra, vagy az adóirodánál beszerezhető csekken.

Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv.
 • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
 • Szentes Város önkormányzat Képviselő – testületének az építményadóról szóló módosított38/1999. (XII.31) Kt. számú rendelete

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 127. számú szoba (Tel.: 63/510-326)

Ügyintéző: Jánosi Csaba

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 127-es szobájában.

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS --> Fájl mérete:111.81 KB Letöltések száma: 651
Vállalkozási célú épület, építmény után fizetendő adó megállapításához
MEGÁLLAPODÁS --> Fájl mérete:90 KB Letöltések száma: 203
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról