HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategória

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Szabálysértés

A szabálysértési eljárás gyors és eredményes fellépést biztosít azokkal a jogsértő magatartásokkal szemben, melyek a bűncselekményhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalom általánosan elfogadott együttélési normáit, akadályozzák vagy zavarják a közigazgatás működését, illetve meghatalmazott tevékenység vagy foglalkozás gyakorlására vonatkozó jogszabályokba ütköznek.

Feljelentés: A szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti. A feljelentésnek tartalmaznia kell az eljárás alá vont személy ismert személyi adatait, az elkövetett cselekmény helyének, idejének és az elkövetés körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével.
Az eljárásban a meghatalmazott csak írásbeli meghatalmazás alapján vehet részt.

Eljárási illeték: A szabálysértési eljárás illetékmentes, kivéve a becsületsértés és magánlaksértés miatt indult eljárást, melynek illetéke 3.000,- Ft. A kedvezmény engedélyezésére irányuló eljárás (részletfizetés, halasztás) illetéke 2.200,- Ft. Az illetéket illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell leróni.

Az ügyintézés határideje: általában 20 nap, mely az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály miatt meghosszabbítható.

Az eljárás jogi alapjai:

  • 1999. LXIX. törvény szabálysértésekről
  • 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
  • Önkormányzati rendelet, mely valamely cselekményt szabálysértésnek nyilvánít.
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Közigazgatási Osztály,

  • földszint 110. számú szoba: Dr. Verasztó József vezető-tanácsos (Tel.: 63/510-315)
  • földszint 110/A számú szoba: Szilák Magdolna főelőadó (Tel.: 63/510-333)
  • földszint 111. számú szoba: Dr. Osztás Erika tanácsos (Tel.: 63/510-359)

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban és a Polgármesteri Hivatalban.