Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Birtokvédelem

Kérelem:  Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. A sértett fél a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Egy évnél régebben történt birtoksértés esetén a bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni. A kérelmet (amelyre nincs formanyomtatvány) a Hivatal Közigazgatási Osztályán írásban, vagy szóban; személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. A meghatalmazást írásban kell csatolni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és a birtoksértő pontos nevét és címét; a birtoksértés időpontját és rövid leírását; a tanúk nevét és címét, esetleg más bizonyítási eszköz megjelölését.

Illetékköteles: 2.200,- Ft-os illetékbélyegben a kérelemre kell leróni.

Az ügyintézési határideje: általában 20 nap, mely idő alatt már (ha az indokolt) a helyszíni szemlét is megtartjuk. A mindennapi életvitelt súlyosan akadályozó birtoksértések esetén azonnal intézkedünk.

Az eljárás jogi alapjai:

  • A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Közigazgatási Osztály,

  • földszint 110. számú szoba: dr. Verasztó József vezető-tanácsos (Tel.: 63/510-315)
  • földszint 110/A számú szoba: Szilák Magdolna főelőadó (Tel.: 63/510-333)
  • földszint 111. számú szoba: Dr. Osztás Erika tanácsos (Tel.: 63/510-359)

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig

A mindennapi életvitelt súlyosan akadályozó birtoksértés esetén a hivatal teljes munkaidejében (ügyfélfogadási időn kívül azonban lehetséges, hogy az ügyintézőre várni kell).

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban és a Polgármesteri Hivatalban.