Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Lakbértámogatás

Aki Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakásban szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete alapján létesített bérleti jogviszonyt, lakbértámogatást kérhet.

Lakbértámogatást az a bérlő kaphat, akinél a bérlakásban együttlakó személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét és nincs létfenntartást biztosító vagyona.

A három vagy több kiskorú gyermeket családban nevelő, szociális körülményeikre tekintettel kijelölt bérlők, alanyi jogon lakbértámogatásra jogosultak az alábbiak szerint: három kiskorú gyermek esetén a lakbértámogatás mértéke a bérleti díj 5%-a, amely minden további kiskorú esetében 5%-kal emelkedik.

A támogatásra való jogosultság szempontjából figyelembe vehető az a gyermek, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be (kiskorú), illetve az a 18. életévét betöltött személy, aki középiskolai tanulmányait folytatja.

A támogatást évente kell kérni, a gyermek korának, családban nevelésének és nagykorú esetén, tanulói jogviszonyának igazolásáva

A lakbértámogatást nem az igénylő-bérlő kapja meg, hanem a szolgáltató. Így a bérlőnek kevesebb lakbért kell fizetnie.

A lakbértámogatást formanyomtatványon kell kérni személyesen vagy megbízott útján.

A kérelemhez csatolni kell, vagy be kell mutatni:

  • jövedelemigazolást (utolsó hat havi nettó átlagkeresetről, illetve minden egyéb jövedelemről)
  • személyi igazolványt,
  • a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát,
  • ha a kérelmező elvált szülő: a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozatot vagy büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot, hogy a gyermek(ek)et a kérelmező saját háztartásában tartja el,
  • iskolalátogatási igazolást, ha a gyermek 16. életévét betöltötte,
  • élettársak esetén büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot a közös háztartásban élésről,
  • indokolt esetben az egészségi állapotról orvosi igazolást,
  • igazolást vagy megállapodást a lakbér és közüzemi díjak fizetéséről.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: 20 nap

Az eljárás jogi alapja: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999. (VII.10.) KT számú rendelet

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Közigazgatási Osztály, földszint 128. számú szoba (Tel.: 63/510-379)

Ügyintéző: Báthory István főtanácsos

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Lakbértámogatási kérelem --> Fájl mérete: Letöltések száma: 723
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló, módosított 19/1999.(VII.10.)KT. számú rendelet alapján lakbértámogatás megállapítását kérem