HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategória

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Igazolás lakásépítési kedvezmény, kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez

Állami támogatás vehető igénybe lakás építésére, vásárlására, bővítésére, stb. A támogatást hitelintézetek folyósítják, de a kedvezményekhez szükséges személyi feltételek meglétét az igénylő lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzője igazolja.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amely az információs pultnál vagy az ügyintézőnél (111. számú iroda) szerezhető be.

Az igazolás személyesen vagy megbízott útján igényelhető.

A kérelem benyújtásakor csatolni kell, illetve be kell mutatni:

 • minden érdekelt személyi igazolványát, illetve születési anyakönyvi kivonatát és a házassági anyakönyvi kivonatot,
 • ha az igénylő elvált szülő, a kiskorú gyermek elhelyezését igazoló jogerős bírói ítéletet,
 • ha az érdekeltek közül valaki továbbtanul és 16. életévét betöltötte – iskolalátogatási igazolást,
 • ha az érdekeltek közül valaki ápolásra szoruló fogyatékos – szakorvosi igazolás szükséges,
 • ha az érdekeltek közül valaki rokkant legalább 1 éve, illetve 1 év alatt várhatóan nem javul állapota (67%-ban vagy nagyobb mértékben elvesztette munkaképességét) a nyugellátást folyósító szerv igazolását,
 • ha az érdekeltek közül valaki után tartós betegsége miatt emelt szintű családi pótlékot folyósítanak – az ellátást folyósító szerv igazolását,
 • ha az igénylő fiatal házaspár és gyermeket vállal (egy gyermek esetén 3 éven belül, 2 gyermek vállalása esetén 6 éven belül) – az erről szóló nyilatkozatot,
 • a gyermeken kívül egyéb eltartott (szülő, nagyszülő, testvér, ha nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy 67%-os rokkant) családtag esetén mind az eltartók, mind az eltartottak által aláírt írásos nyilatkozat szükséges arról, hogy az eltartott havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, eltartott házaspár esetén ennek kétszeresét; az igénylővel legalább egy éve közös háztartásban laknak és az új lakásba, ingatlanba együtt költöznek
 • nyilatkozatot arról, hogy az igénylő csak olyan személy után igényel kedvezményt, aki révén még nem kapott, illetve ha kapott meg kell határozni annak összegét. Szükséges feltüntetni az igénylő adószámát is, mert erre a kedvezményt folyósító pénzintézet igényt tart.
 • az építkezést, illetve a lakásvásárlást igazoló tulajdoni lapot, előszerződést, szerződést.

Illetékköteles: 2.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Az ügyintézés ideje: 8 nap, amennyiben a szükséges igazolásokat bemutatták, becsatolták.

Az eljárás jogi alapjai:

 • 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Közigazgatási Osztály, földszint 111. számú szoba (Tel.: 63/510-359)

Ügyintéző: Báthory István főtanácsos

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban és a Polgármesteri Hivatalban.

Kérelem --> Fájl mérete: Letöltések száma: 530
Kérelem a lakásépítési kedvezményre és a kiegészítő kamattámogatásra.