Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Kamatmentes kölcsön

Kamatmentes kölcsön adható pénzintézeti tartozás, rezsi hátralék, lakással, lakhatással kapcsolatos tartozások rendezéséhez. Kivételes esetben hosszan tartó betegség miatt felmerülő kiadásokra, temetési költségekre.

A kölcsön maximuma 100.000,-Ft, 12 hónapos visszafizetési kötelezettséggel.

A kamatmentes kölcsön abban az esetben nyújtható, ha:

  • a kérelmező nem rendelkezik egynél több lakás tulajdonjogával, bérleti haszonélvezeti jogával, vagy egyéb hasznosítható ingatlannal,
  • a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány, lakcím igazolvány, adókártya,
  • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolások,
  • minden más egyéb jövedelemről nyilatkozat,
  • aktuális tartozásokról szóló igazolások,
  • készfizető kezes jövedelméről szóló igazolások.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.

Az eljárás jogi alapja:

  • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
  • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelete,
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz.116. számú szoba, tel.: 510-336

Ügyintéző: Bódiné Pajkos Ibolya, Fekete Csilla

Települési támogatás keretében kamatmentes kölcsön igénylő nyomtatvány

Verzió: 2015. 03. 12.
Fájl mérete:229.53 KB Letöltések száma: 361