Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás adható települési támogatás keretében a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.

Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:

  • a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  15%-át,
  • b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át.

Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki közgyógyellátásban részesül vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását.

Gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal adható, a támogatás eseti összege maximum 10.000,-Ft lehet.

A kérelemhez szükséges dokumentumok a kérelem nyomtatványon túl:

  • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
  • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedeleméről szóló igazolások,
  • háziorvos,szakorvos által  felírt vény,
  • gyógyszertár igazolása a felírt gyógyszerek áráról.

Az eljárás jogi alapja:

  • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete,
  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
  • 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 116. szoba, tel.: 510-336

Ügyintézők:                 Bódiné Pajkos Ibolya, Fekete Csilla

Települési támogatás keretében gyógyszertámogatás kérelem nyomtatvány

Verzió: 2015. 03. 12.
Fájl mérete:231.98 KB Letöltések száma: 385