Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Adósságcsökkentési támogatás

Az önkormányzat közüzemi díjtartozás kifizetéséhez a települési támogatás keretében adósságcsökkentési támogatást nyújthat.

Adósságcsökkentési támogatásban részesülhet az a család vagy egyedül élő személy,

 • a) akinek közüzemi díjtartozása nem éri el az 50.000,-Ft-ot,
 • b)  közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
 • c)  akinek a háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg
  • több személy együttélése esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
  • egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és vagyona nincs.

A kérelmet a Szentesi Családsegítő Központban lehet benyújtani.

A kérelemhez szükséges dokumentumok a kérelem nyomtatványon túl:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedeleméről szóló igazolások,
 • a kérelem benyújtását megelőző hónap közüzemi számlái, albérleti szerződés,
 • egyéb igazolások (iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolás)

Az adósságcsökkentési támogatás összege maximum 10 eFt, amit egy évben négy alkalommal lehet igényelni.

Az eljárás jogi alapja:

 • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete,
 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 116. sz. szoba (tel.: 510-336)

Ügyintézők: Bódiné Pajkos Ibolya, Fekete Csilla

Települési támogatás keretében adósságcsökkentési támogatás kérelem nyomtatvány

Verzió: 2015. 03. 12.
Fájl mérete:254.68 KB Letöltések száma: 527