Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Csallány Gábor Kiállítóhely

Csallány Gábor Kiállítóhely

Csallány Gábor Kiállítóhely

Belépő:

 • egész: 500 Ft/fő
 • kedvezményes: 300 Ft/fő
 • családi: 900 Ft család (2 felnőtt+2 gyermek)
 • csoportos (10 fő felett): 200 Ft/fő
 • múzeumpedagógiai foglalkozások díja bérletes csoportoknak: 250 Ft/fő
 • múzeumpedagógiai foglalkozások díja bérlettel nem rendelkezőknek: 350 Ft/fő
 • múzeumi matiné: 250 Ft/fő
 • fotó, videó: 1500 Ft/fő
 • Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven): 2000 Ft

  A kiállításokat ingyenesen látogathatják:

   • 6 év alatti gyermek
   • Fogyatékkal élő (+ 1 fő kísérő)
   • 70 éven felüli nyugdíjas *
   • Pedagógus, Közgyűjteményi és közművelődési dolgozók*
   • ICOM kártyával rendelkezők
   • Tájak Korok Múzeumok Egyesület igazolványával rendelkezők
   • Minden hónap utolsó szombatján 18 év alatti gyermekek 2 fő kísérővel**
   • Nemzeti ünnepeinken ( március 15., augusztus 20., és október 23.) mindenki
   • Múzeumi Világnapon (május 18.) mindenki
   • 10 főtől minden határon túli magyar csoportnak
  • —————————————–
   *   magyar és EGT állampolgárok, ** kizárólag magyar állampolgárok

   Az épületről

   Szentes szívében, a Csongrádra vezető út mellett terül el a Kurca által övezett Széchenyi-liget, a város legnagyobb kiterjedésű parkja. Létesítését 1860-ban gróf Széchenyi István emlékének megőrzésére határozták el. A természetvédelem helyi oltalma alatt álló park közepén található az U alaprajzú, klasszicizáló stílusú múzeumépület, mely 1870-ben vendéglőnek épült, de három évvel később eredeti funkciója már meg is szűnt.  1913-ban az épület egészét birtokba vették a múzeumi gyűjtemények.

   A múzeum története

   A szentesi múzeumot korán, a szegedi megalakulását követően mintegy hét évvel, 1894-ben hozták létre. Tudományos alapon nyugvó, szervezett szakmai tevékenységet 1897-től végez, amikor a korábbi múzeumi egylettől a működtetést átvette a Csongrád-vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat.

   Szentes város 1883-1950 között volt Csongrád vármegye székhelye. A szentesi Csongrád vármegyei Múzeum (1913-1950) megalakulása óta kettős szerepkörben működött. Egyrészt az akkori teljes Csongrád vármegyében mentette a régészeti örökséget, másrészt a megyéhez, a térséghez, a városhoz kötődő történeti, képzőművészeti és néprajzi értékek felhalmozásában és bemutatásában jeleskedett.

   Gyűjteményei gazdagságára jellemző, hogy a szentesi múzeum törzsanyaga országos viszonylatban, a megyeszékhelyi múzeumok között az előkelő középmezőnyben foglal helyet.

   1951-ben nevezték el Koszta József festőművészről.

   Az egykori megyei, majd 1975-től területi múzeum irodái, néprajzi gyűjteménye és az állandó kiállítások (helytörténet, néprajz, képzőművészet) 2006-ban átköltözött a volt megyeháza (Szentes, Kossuth tér 1.) felújított épületébe. 2009-ben a régi múzeumi épület felvette a múzeumalapító, Csallány Gábor nevét.

   A Csallány Gábor Kiállítóhely kínálata

   Jelenleg a ligeti épület funkciója kettős. Egyrészt benne található a Csallány Gábor Kiállítóhely, mely állandó (Régészeti Látványtár) és időszaki kiállításoknak ad otthont. Másrészt az épületben működik a szentesi múzeum (1950-től Koszta József Múzeum) fotótára, adattára, kerámiarestaurátor műhelye, néhány gyűjteményi raktára, valamint a  természettudományos profilú múzeumpedagógiai oktatóterme, ahol a tanulni vágyók élményszerűen, az eredeti műtárgyak közelségében, a korszerű természettudományos mobil laborok, a digitális technika segítségével ismerhetik meg a művészi alkotásokat, a történelmet és a környezetet. 2011-ben az épület korszerűsítésével kialakításra került egy régészeti tömörraktár, egy látogatható képzőművészeti látványraktár, és a régészeti látványtár. Anyaguk megismerését a látogatók által önállóan használható, kutatásra is alkalmas digitális adatbázis teszi teljessé.