Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3


Kútfennmaradási engedély (mellékletekkel)

TÁJÉKOZTATÓ a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények jegyzői hatáskörbe rendelt vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról.

-A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján a kutak vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez vízjogi engedély szükséges.

-A Törvény 29. § (4.) bekezdése értelmében amennyiben a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően készült a létesítő részére az üzemelétetési engedély megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni.

A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- Ft-ot.

-A Törvény 29. (7) bekezdése alapján:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha

  1. a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
  2. b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”

Az utólagos engedélyezés hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok jegyzői és a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, azaz a fővárosi és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint 

“A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

  1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa)162 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab)163 épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

  1. ac) nem gazdasági célú vízigény.”

A jegyzői hatáskörbe kerülő esetekben az írásos kérelmet a kút és az ingatlan tulajdonosa kérheti meg vagy az ő meghatalmazásával eljáró képviselő. A kérelem illetve meghatalmazás mintákat tájékoztató levelünkhöz csatoltuk.

Az engedély kérelemhez csatolni kell a kútfúrói jogosultsággal rendelkező kútfúró illetve a kérelmező által kitöltött, a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontjában meghatározott dokumentációt (melynek tartalmi követelményét tájékoztatónkhoz szintén csatoltuk).  

A Szentes és Nagytőke közigazgatási határán belül a fenti feltételeknek megfelelő kutak engedélyezése Szentes Város Önkormányzata Jegyzője hatáskörében történik.

A kérelmet 3.000,- Ft-os illetékbélyeggel kell benyújtani a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 6600 Szentes, Kossuth tér 6. címezve.

Amennyiben az engedélyezés nem jegyzői hatáskörben történik abban az esetben a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. melléklete szerinti fennmaradási engedélyezési tervdokumentációt kell készíttetni arra jogosult tervezővel, melyet a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz, 6728 Szeged, Napos út. 4. címre kell benyújtani.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda

 

Kút fennmaradási engedély - kérelem és meghatalmazás MINTA
Kút fennmaradási engedély - kérelem és meghatalmazás MINTA
Verzió:
Fájl mérete:92.04 KB Letöltések száma: 8

Tájékoztató
Kút fennmaradási engedélyről
Verzió:
Fájl mérete:120.97 KB Letöltések száma: 5

Melléklet
A tájékoztatóhoz kapcsolódó melléklet
Verzió:
Fájl mérete:72.78 KB Letöltések száma: 7