Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3


Gyermekkönyvtár

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Szentes Városi Könyvtár 1 fő gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szentes, Petőfi u. 1., (Kossuth u. 33-35.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Gyermekkönyvtári programok, foglalkozások szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás a város pedagógusaival, olvasószolgálati feladatok ellátása, olvasói statisztika nyilvántartása, tájékoztatás, állomány rendezése, karbantartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, szakirányú főiskolai könyvtáros (BA) végzettség, vagy nem szakirányú főiskolai szintű diploma,

MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Jó kommunikációs készség, jó szervező készség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

Egyetemi végzettség

Huntéka könyvtári szoftver felhasználói szintű ismerete

Idegen nyelv ismeret (angol/német nyelvtudás)

Legalább 1 év szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz

Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

Nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag

Büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. március 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Szentes Városi Könyvtár vezetője ad: 06-20-251-7775 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szentes Városi Könyvtár címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.), vagy személyesen zárt borítékban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Szentes Városi Könyvtár honlapja

Szentes Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vksz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 7.