Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3


Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Nagytőkei Tagóvoda

A Szentesi Felsőpárti Óvoda pályázatot hirdet 1 óvodapedagógusi munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 Határozatlan  idejű: 2018. 02. 01-től (3 hónap próbaidő)

Foglalkoztatás: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szentesi Felsőpárti Óvoda, Nagytőkei Tagóvodája, 6612 Nagytőke Széchenyi tér 9  

 

A munkakörhöz előírt végzettség: Főiskolai óvodapedagógusi végzettség

Illetmény és juttatások: 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról az irányadók.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • motivációs levél

A munkakör betöltésének időpontja: a fent megjelölt időpont

A beadás helye: Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi F. u. 46-48.

                           Geréné Dunaháti-Vas Márta intézményvezető 63/562-421

Pályázatok beadási határideje: 2018. 01. 26

A bejegyzés lejárati ideje: 2018. 01. 28. 11:06 óra