Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3


Pályázat fogorvosi álláshelyre

Fogorvosi pályázat

PÁLYÁZATI  KIÍRÁS Szentes város IV. sz. körzet fogorvosi álláshelyre

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet a IV. számú fogorvosi körzetének vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.  A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján történik.

A feladatellátás helye: Szentes, Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet

Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

 

Pályázati feltételek:

 1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, – az önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint,
 2. büntetlen előélet,
 3. magyar állampolgárság,
 4. cselekvőképesség,
 5. MOK tagsági igazolvány,
 6. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,
 2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,
 3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
 6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
 7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
 8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
 9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

 

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, vagy postai úton Szentes Város Polgármestere (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) címére.

 

A munkakör 2018. február 1. napjával tölthető be.

 

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás Lencséné Szalontai Mária irodavezetőtől kérhető  a 63/510-323-as telefonszámon.