HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategória

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111

Építéshatósági ügyintézői pályázat

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet a Műszaki Iroda építéshatósági ügyintézői munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott  idejű közszolgálati jogviszony (gyed,gyes)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, Szentes, Kossuth tér 6.

Ellátandó feladatok:

az építményekkel kapcsolatos elsőfokú építési-, bontási-, használatbavételi- és fennmaradási engedélyezési használatbavétel tudomásulvételi eljárásokban, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett építésügyi hatósági ellenőrzési és kötelezési ügyekben eljár és végzi az érdemi döntések előkészítését. Hatósági bizonyítványt állít ki.  Megállapítás előtt véleményezi az illetékességi területén a helyi építési szabályzatot és a településrendezési tervet. Szakhatósági állásfoglalást ad ki a hatáskörébe tartozó ügyekben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szentes Város Jegyzőjének elsőfokú építésügyi hatósági jogkörével kapcsolatos államigazgatási hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadóak. 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a.) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
  b.) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

 Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • ETDR rendszer ismerete,
 • kategóriás jogosítvány,
 • építésügyi gyakorlat 1-3 év
 • építésügyi vizsga,
 • közigazgatási szakvizsga

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.számú melléklet szerinti tartalommal)

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a közszolgálati tisztviselőkről szóló (Kttv.) 2011. évi CXCIX. törvény 42.§. (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazol,

– a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, ismeretet igazoló okiratok másolata,

– előzetes nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-87.§-aiban foglalt  összeférhetetlenségi ok,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:  Czirok Jánosné a 63/510-354 és Pusztai Ferencné a 63/510-309-es telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A munkáltató döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést.

 A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 08.